Digitala referenser ger bättre beslutsunderlag vid agil rekrytering - Ada Digital

Lästid: 2 minuter

Digitala referenser ger datadrivet beslutsunderlag

8 fördelar med digital referenstagning

På Ada Digital tror vi på att ständigt utmana status quo och att våga tänka annorlunda. Allt för att snabbt, digitalt och kostnadseffektivt hitta de bästa digitala talangerna. Som ett led i detta har vi slopat traditionell referenstagning till förmån för digitala referenser via Refapp. Något som höjer kvalitén på vår agila och datadrivna rekryteringsmetodik ytterligare. Förutom en säkrare och mer rättvis rekrytering för kandidaterna och ett bättre beslutsunderlag med mer strukturerad data, så spar vi på referenternas tid. Samtidigt som vi ser till att verkligen få den sista biten som krävs för att erbjuda rätt person jobbet.

Rekryteringsprocessen börjar gå mot sitt slut. Dags för rekryteraren att ringa upp ett par referenser på slutkandidaterna innan det är dags att lägga fram ett konkret jobberbjudande!

Ja, så brukar det se ut i en traditionell rekryteringsprocess. I bästa fall har frågorna över telefon varit genomtänkta och på förhand utvalda för att kunna avgöra om kandidaten är lämplig för den aktuella tjänsten. Men i många fall är referenstagning ett virrvarr av olika frågor. En del genomtänkta och andra spontana. Och med ett resultat som inte sällan består av mellanhandstolkningar och gissningar av vad referensen kanske menar men inte säger.

Referenser som tillför värde

Inom HR och rekrytering har debatten om referensers varande länge varit het. För de flesta arbetsgivare känns det otänkbart att anställa en ny medarbetare utan att först kontrollera referenser. Samtidigt kritiseras referenser för att ha låg validitet, vara godtyckliga och osäkra.

Men tack vare en digital och strukturerad referenstagning kan Ada Digitals kunder få en mer heltäckande bild av kandidaten, samtidigt som vi försäkrar oss om identitet och autenticitet hos referenten. Resultatet blir fler och bättre referenser. Med högre träffsäkerhet och samtidigt en effektivare rekryteringsprocess.

Våra kunder kan alltså snabbare få ett strukturerat underlag för att ta rätt beslut och erbjuda sin bästa kandidat jobb. Innan någon annan gör det.

Fördelar med digital referenstagning i Ada Digitals agila rekryteringsmetod:

  • Snabbare rekryteringsprocess: referenten kan svara när som helst via sin mobil eller dator när det passar dem bäst – något som också ger hög svarsfrekvens
  • Minskad risk för feltolkning: referenternas svar sparas exakt utan tolkningar, tillägg eller justeringar
  • Säkrare: referenten kan legitimera sig med BankID och bekräfta sin identitet
  • Mer sanningsenlig input: när referenten är medveten om hur svaren dokumenteras ökar incitamentet för mer genomtänkta svar
  • Fler datapunkter: effektivare referenstagning öppnar för fler referenser per kandidat och ger bredare beslutsunderlag
  • Lättare att jämföra svar: samma frågor ställs strukturerat till alla referenter och kan sedan ställas bredvid varandra
  • Bättre beslutsunderlag: referenserna kan samlas i en överskådlig rapport till HR eller rekryterande chef
  • Professionell hantering: referenten får tydlig information om GDPR och hur referensen kommer att hanteras

Kort sagt: Med digital referenstagning via Refapp ger vi våra kunder och uppdragsgivare ytterligare en pusselbit till rätt rekryteringsbeslut och en smidigare onboarding!

Vill du veta mer om hur Ada Digital kan hjälpa dig med rekrytering och konsultlösningar inom digital utveckling? Kontakta oss idag eller läs mer om vår agila rekryteringsmetod.

Rekommenderat för dig