Rekrytera utvecklare, inte programmerare! Tips för att lyckas med rekrytering av utvecklare

Lästid: 3 minuter

Rekrytera produktutvecklare, inte programmerare!

6 tips för att rekrytera utvecklare

Trots att vi lever på 2020-talet och nästan all affärsutveckling är digital så är ”programmerare” ett av de vanligaste sökorden vid rekrytering. Men denna roll tillhör en svunnen tid då programmerare satt i något hörn av källaren bredvid städskrubben och var en sekundär del i affärsutveckling. Idag är digital utveckling alla företags core business. Och är du sugen på att rekrytera utvecklare behöver rekryteringen prioriteras – men också troligen förändras.

Bra produktutveckling = lyckad utveckling av företag. Det kan nog de flesta idag skriva under på. För om sanningen ska fram så är företag som inte satsar på en bra digital produkt snart lika döda som programmeraren. Inte sant? Ändå står många företag handfallna och saknar människorna som faktiskt ska möjliggöra denna produktutveckling.

På Ada Digital är vi säkra på att de flesta som vill anställa utvecklare måste vara beredda att tänka om. För även om idén om den gamla källar-programmeraren är död så är sättet att rekrytera detsamma. Ett vanligt misstag många gör är att underskatta utmaningen att rekrytera utvecklare – och troligtvis den mest eftertraktade kompetensen i Sverige. För att lyckas behöver utveckling framför allt ses som en nyckelfunktion inom företaget. Inte en separat verksamhet som kan skuffas undan till en mörk vrå.

6 tips för att rekrytera utvecklare

Men det ska väl inte behöva vara så svårt? Nej, det tycker inte vi. Därför har vi sammanställt ett par saker som är avgörande för att du ska lyckas med rekrytering av utvecklare.

Tips för att rekrytera utvecklare1. Bra produktutveckling

Bra produktutveckling toppar listan över vad som motiverar utvecklare – särskilt när de ska byta jobb. Hur man lyckas med produktutveckling är ett kapitel för sig och bygger såklart på att anställda i organisationerna har rätt know-how. Men också att ni är rätt staffade och vågar ge teamen mandat över hur de ska utveckla produkten. Det kommer ge störst resultat och dessutom locka utvecklare till just er!

2. Korsfunktionella team

Utvecklare vill idag vara en del av korsfunktionella team där utveckling, design, UX och analys jobbar tillsammans för en optimal utveckling av produkten. Mångfald i kompetens som är nödvändig för att snabbt driva produkten framåt ska finnas inom teamet.

3. Datadrivet arbetssätt

För att lyckas krävs också ett snabbrörligt och hypotesdrivet arbetssätt där utvecklingen sker utifrån datainsikter. Så fort en ny modul eller funktion är klar ska användarna få prova den och resultatet mätas. Allt för att ni ska kunna fatta rätt beslut om utvecklingen framåt. Detta ger en mer effektiv produktutveckling men också en roligare vardag för utvecklingsteamet. Vilket underlättar vid rekrytering av utvecklare.

4. Skrota kravlistan

Som chef kan du inte längre ha en lång teknisk kravlista. En minimigräns på 5 års erfarenhet av en specifik teknik är att ta i – en skicklig utvecklare lär sig snabbt nya tekniker och ramverk. Eftersom teknik är något som förändras snabbt bör fokus istället ligga på att hitta en teknikdriven person som är snabblärd, motiverad och förändringsbenägen nog att hänga med i utvecklingen.

Glöm inte heller bort att du riskerar att skrämma iväg kvinnliga utvecklare genom tuffa tekniska krav.

5. Transparens

För att lyckas rekrytera utvecklare krävs också transparens och en rannsakning av dig och din organisation. Vad kan ni erbjuda som är unikt? Alla företag kan inte erbjuda högst lön, lunch på jobbet och flashiga umgängesrum. Men ni har garanterat något annat. Fundera över vad det är och våga berätta om det! Känns det konstigt att du som chef ska berätta om vad ni har som är unikt, prova att involvera kollegor i rekryteringen.

6. Våga tänka annorlunda

Till sist vill vi uppmana dig att våga tänka annorlunda. Är det möjligt att ha en annan erfarenhet än vad du tänker dig? Vad skulle hända om ni anställer någon som pratar engelska? Diversity is key.  Tänk långsiktigt och se bortom den närmsta tiden. Anställ någon som kan växa med både teamet, tekniken och kanske dessutom är intresserad av produkten ni jobbar med! Det kommer löna sig i längden och vara något som både gynnar företaget men lika mycket dig och ditt utvecklingsteam.

Rekrytera utvecklare: Summa summarum

  • Lyft fram det som är unikt hos er – arbetssätt, produkt och team
  • Tänk igenom vilka som ska vara med under rekryteringen ur ett ”sälj-perspektiv”
  • Ha inte alltför gedigen teknisk kravspec – en skicklig utvecklare lär sig det språk som ni behöver
  • Var transparent och ärlig om era styrkor och utmaningar
  • Tänk långsiktigt

Vi har många frågor som vi ber våra partner tänka igenom innan vi drar igång en rekrytering. Vill du veta mer så ser vi fram emot att prata modig Tech-rekrytering med dig!

Kontakta Ada Digital idag!

Rekommenderat för dig