Så bygger företag upp en datadriven kultur.

Lästid: 4 minuter

8 steg! Så bygger företag en datadriven företagskultur

Kulturen är många gånger bromsklossen

En välfungerande datadriven företagskultur står högt upp på många företags önskelista. Inte minst i Tech-branschen. Men ändå är det få som lyckas fullt ut. Varför? Nu talas det om att det i första hand är kulturen på en arbetsplats – och inte tekniken – som är bromsklossen.

Att företagen idag sitter på en oändlig guldgruva av data är ingen hemlighet. Data som har potential att ligga till grund för nya framgångsrika innovationer, idéer, projekt, investeringar och inte minst rekryteringar. Ändå är det sällan som beslutsfattare grundar sina beslut på data.
Vad är egentligen problemet?

Enligt Harvard Business Review är det många gånger företagskulturen som bromsar utvecklingen. Det handlar helt enkelt om att lyckas skifta mindset. Och här går många företagsledare och chefer bet.

Men hur gör man då? Här summerar vi ett antal tips hur ett företag kan lyckas implementera och upprätthålla ett arbetssätt med data i fokus.

8 steg mot en datadriven företagskultur!

1. Starta på ledning- och chefsnivå

En framgångsfaktor för att skapa en datadriven företagskultur är att initiativet kommer från toppen. Chefer och ledare måste helt enkelt sätta standarden, exemplifiera och implementera data som något ”naturligt” att jobba utifrån. Och på det sättet förändra och bryta normer och gamla mönster inom företaget.

Harvard Business Review lyfter bland annat ett ledande techföretag där cheferna numera inleder sina möten med att presentera inkommande förslag genom databaserade fakta. Allt för att kunna ta evidensbaserade beslut och vidta rätt åtgärder. En sådan möteskultur sprider sig lättare nedåt i organisationen eftersom de anställda måste kommunicera med sina högre chefer på deras villkor.

2. Välj ut mätpunkter med omsorg

Så skapar företag en datadriven kultur i hela organisationen.

Chefer har lättare att förändra beteenden och mindsets inom en organisation om de med omsorg väljer ut vad som ska mätas. Och kan motivera varför. Det är också viktigt att de tydligt lyfter fram förväntningar kring vilka KPI:er som de anställda ska jobba mot och använda.

3. Bjud in och lär känna data- och analysavdelningen

Isolera inte data- och analysteamet från övriga organisationen. Tänk istället tvärtom och bjud in och lära känna avdelningen på allvar! Ett vanligt problem idag är att företagsledarna och övriga medarbetare jobbar för långt ifrån experterna inom data och analys.

Här finns det dock flera exempel på vad företag gjort för att sudda ut gränserna. Ett ledande globalt försäkringsbolag har valt att låta personal rotera mellan avdelningar. Ett annat företag har skapat nya roller för att stärka kunskapen kring analys. Ett tredje företag insisterar på att alla anställda ska vara kodkunniga och ha viss förståelse och baskunskap kring datadrivna processer. ”Ledare för datacentrerade organisationer kan inte förbli okunniga om dataspråket,” citerar en källa i artikeln.


4. Gör data tillgänglig i det dagliga arbetet

Ett vanligt klagomål från anställda är att det är struligt att få tillgång till grundläggande data. Därför är en framgångsfaktor att identifiera flaskhalsarna och visualisera data och gör den lättillgänglig i det vardagliga arbetet. Optimalt är om anställda slipper ta ut uppgifterna ur ett system eller ”beställa” data från en avdelning. Om det istället lyfts vid stand-ups eller andra återkommande forum så kommer det bli än mer naturligt att prata om inom organisationen.

5. Utbilda personalen i rätt tid

Det är smart att satsa på löpande utbildningsinsatser i analys i direkt anslutning till ett projekt där den nya kunskapen ska användas. Istället för att investera i ett stort utbildningspaket någon enstaka gång. Går det för lång tid mellan upskilling och praktiskt utövande är risken överhängde att medarbetarna hinner glömma bort den nya kunskapen.

6. Lyft fördelarna med data och analys för alla medarbetare

Så skapar företag en datadriven kultur.

Jobbar man inte med analys och data till vardags kan det vara svårt att förstå fördelarna och vinsterna med att jobba datadrivet. Lyft därför upp fördelarna med ett datadrivet arbetssätt. När det blir tydligt hur en förändring kan gynna en anställd är det mycket lättare att få med dem på tåget.

Till exempel att ett förändrat arbetssätt kan spara dem tid, göra arbetet mer effektivt och vara till att hämta in användbar information.

7. Var konsekvent med kod och språk

Inom många företag samlas data in på olika sätt. Det vill säga att medarbetare och team har olika datakällor, skräddarsydda mätvärden och programmeringsspråk. Något som kan vara mycket tidsödande då man måste lägga tid på att förena olika versioner av ett mätpunkt som egentligen borde vara universell. Det kan också göra det krångligt att dela idéer internt när olika KPI:er ständigt måste förklaras.

8. Förklara era analytiska val

För de flesta analytiska problem finns det sällan ett enda korrekt tillvägagångssätt. Ofta behöver dataanalytiker göra olika avvägningar under arbetets gång. Så en bra idé är att kontinuerligt fråga teamen hur de tacklade ett problem, vilka alternativ de övervägde, vad kompromisserna var och varför de valde en väg framför en annan. Att göra detta till en självklar del i arbetet ger teamen en djupare förståelse kring olika metoder. Samtidigt som det uppmuntrar dem att överväga en bredare uppsättning alternativ eller att ompröva grundläggande antaganden nästa gång.

För oss på Ada Digital är det en självklarhet att jobba datadrivet med våra rekryteringar inom IT och Tech. Nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa dig hitta bästa tänkbara kandidater till ditt team? Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig