Diversity Branding har blivit en het snackis inom IT och Tech där denna nya trend lyfter vikten av mångfald och diversifiering.

Lästid: 3 minuter

Attrahera rätt kompetens med Diversity Branding

Ny trend lyfter vikten av mångfald

Sveriges befolkning är diversifierad och består av en brokig grupp människor. Gemensamt för alla är dock att de vill känna sig representerade när de söker jobb. I allt från tonen i platsannonsen till hemsidan och rekryteringsprocessen. Diversity Branding har helt enkelt blivit en het snackis. Inte minst inom IT och Tech där jobbsökarna idag har råd att vara kräsna.

Diversity Branding handlar om att skapa kommunikation som inkluderar olikheter. Med målet att alla målgrupper ska känna igen sig i något av de tusentals annonsbudskap som möter dem varje dag.

Enligt en ny undersökning från Deloitte om marknadsföringstrender är det främst
den yngre målgruppen som driver frågan.
Det bekräftas även av jobbsajten Monster där hela 94 % av Gen Z förväntar sig att företag arbetar jämlikt och för social rättvisa, samt kommunicerar det externt. 57 % uppger därtill att de är mer lojala mot inkluderande varumärken.

Även Youtube bekräftar kandidaternas nya förhållningssätt. Forskning visar att 75 % av svarta Millennials vill se att varumärken bättre reflekterar verkligheten i sina annonser. 

Tillväxten ökar med Diversity Branding

Givetvis finns det en affär i detta. Snabbväxande varumärken med mer än 10 % tillväxt arbetar mer aktivt med mångfaldskommunikation och jämställdhet än branschkollegor.

Undersökning efter undersökning visar också att Diversity Branding är hett i jakten på nya medarbetare.

I en undersökning från Glassdoor uppger 76 % av jobbsökarna att ett diversifierad team är en viktig faktor vid utvärdering av arbetsgivare. Majoriteten av de tillfrågade vill också att företag investerar i mångfalds- och inkluderingsarbetet. 

Samma sak visar en undersökning som Ada Digital genomförde hösten 2021 i IT-branschen. Här svarar 64 % av jobbsökare inom IT och digital utveckling att de anser att team med blandade kön är en förutsättning för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter.

Så kan du undvika falsk mångfald

Satsa på Diversity Branding men undvik Tokenism

Men hur lyckas man med Diversity Branding?

Första steget är att gå igenom bilder och språk på hem- och karriärsidor för att se till att människor med olika åldrar, kön, etniciteter, sexualitet och funktionsnedsättningar är inkluderade. Utan att få det till Tokenism. En fälla många företag tyvärr faller i. Tokenism innebär att man gör en symbolisk ansträngning för att ge sken av att inkludera människor som tillhör minoritetsgrupper. Man presenterar ett tomt skal för att vara kras. Ett vanligt exempel är att inkludera en bild på icke-vita anställda i årsredovisningar. Det brukar då lyftas fram som ett mångfaldsalibi eller falsk mångfald. Och där vill ingen hamna. 

Generellt sett har många företag mycket att jobba på. Siffror från Smart Recruiters visar att endast 15 % av arbetsgivarna visar upp underrepresenterade grupper på sin hemsida. På karriärsidor faller siffran till endast 10 %. Av dessa är det 85 % som fokuserar på etnicitet och 91 % på kön. Bilder som visar upp olika religioner och funktionsnedsättningar är dessutom närmast obefintliga.

Världens mest inkluderande varumärke

Samtidigt finns självklart en rad goda exempel på företag som fattat grejen med Diversity Branding. 

Länsförsäkringars senaste reklamfilm är omtalad. Se den här:

 

Även offentlig sektor ligger i framkant. Liksom underklädesföretaget ThirdLove som blivit utnämnda till världens mest inkluderande varumärke. Något som gett goda resultat i form av 347 % löpande tillväxt.  

Ett annat varumärke som som tagit Diversity Branding till en helt egen nivå är Dove. Detta genom projektet #ShowUs där de låtit hundratals fotografer fotografera autentiska kvinnor i hela världen. Bilderna används sedan inte i den egna reklamen utan delas istället på bildbanker så att reklambyråer och företag kan visa upp nya perspektiv i sin marknadsföring. Häftigt på så många sätt.

Se videon om projektet här:


Fördomsfri rekrytering engagerar

En annan viktig del i Diversity Branding handlar om fördomsfri rekrytering. Något som många kandidater värdesätter högt idag och vill att deras arbetsgivare pratar om. Trenden har skapat en ökad intresse bland företag att mäta och betygssätta hur fördomsfri deras rekryteringsprocess egentligen är.

Smart Recruiters har till exempel lanserat ett ”självtest” som bedömer hur långt ett företag kommit med sin mångfaldsrekrytering. Även det brittiska företaget Includability och Greenhouse erbjuder liknande bedömning

Denna trend är en del av en trendspaning från Unbiased Day 2022 – ett digitalt event för chefer och HR-specialister där Ada Digital och TNG på temat ”New Perspectives” presenterade de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering, mångfald, inkludering, ledarskap och Future of Work.

Se alla 8 trender!

Rekommenderat för dig