Välkommen till trend- och framtidsspaning med Ada Digital och TNG!

Lästid: 7 minuter

8 fördomsfria jobb- och rekryteringstrender 2020

Trendspaning från Ada Digital

Vilka är de hetaste rekryteringstrenderna inom fördomsfri rekrytering, HR-tech och AI? Tillsammans med TNG har vi  trend- och framtidsspaning. Rekryteringstrender 2020: Human and Beyond av stapeln i Stockholm.

Här är alla trenderna vi presenterade och som vi förutspår kommer ha stort inflytande på rekryteringsbranschen 2019/2020 och framåt.

1. Authentic employer brand – slutspelat för galleriet

Rekryteringstrend 2019: Authentic employer brand Nu räcker det inte längre för företag att skylta med storslagna CSR-visioner eller visa bilder på olika anställda och berätta hur duktiga de är på att anställa rätt. Idag kräver jobbsökare att arbetsgivare är autentiska, visar äkta engagemang och lever som de lär.

En undersökning från PwC visar att 80 % bland jobbsökare anser att företagspolicyn kring mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig faktor när de ska ta ett anställningsbeslut. Och enligt en annan undersökning, från Glassdoor, tar 78 % bland nyanställda för givet att deras arbetsgivare är inkluderande samt att bilden om en fördomsfri, jämlik och öppen företagskultur som målats upp för dem överensstämmer med verkligheten.

Och nu hakar allt fler företag på tåget. Ett exempel är Unilever, som med kampanjen #unstereotype lyfter fram internt engagemang. Där är alla koncernens varumärken, som Dove och Axe, delaktiga i att visa hur det varje dag går att utmana normen för att lyckas med inkludering på alla nivåer i företaget. Ett annat exempel är det amerikanska initiativet CEOAction.com, där 350 konkurrerande VD:ar gått samman för att förbättra mångfalds- och inkluderingsarbetet, välkomna olika åsikter, dela erfarenheter och få medarbetare att våga prata om mångfald och inkludering.

Läs mer om trenden

 

2. HR-Tech goes Diversity Disrupt – explosion av D&I-mjukvaror

Rekryteringstrend 2019: HR-Tech goes Diversity Disrupt – explosion av D&I-mjukvarorForskning visar att företag med mångfald över genomsnittet har 19 % högre intänker från nya tjänster och produkter. Och när allt fler inser att de behöver olikheter för att lyckas ökar efterfrågan på verktyg för att objektivt och faktabaserat fatta anställningsbeslut, samtidigt som man motverkar fördomar och diskriminering.

Vi kan nu ser hur storföretagen blir allt mer innovativa, som Facebook Jobs och deras aktiviteter för att bygga ett rekryteringssystem som kan konkurrera med Microsoft. Dessutom exploderar marknaden av mjukvaror för D&I (Diversity and Inclusion) som utmanar traditionella rekryteringssystem, testleverantörer och search-verktyg. Fältet omsätter idag 100 miljoner dollar, och runt 105 leverantörer positionerar sig tydligt inom området.

Med transparens och rättvisa som ledord strävar nu allt fler arbetsgivare efter att en gång för alla eliminera fördomar från rekryteringsprocessen. Och även om den perfekta mjukvaran ännu inte skapats så går utvecklingen nu snabbt. Till exempel finns idag mångfaldsfilter, verktyg för blindade urval, diversity dashboards och nudges för att förtydliga för chefer och rekryterare när de gör något som kan vara diskriminerande i systemet.

Läs mer om trenden

 

3. Polymath Recruiters – multipotentials utmanar kollegorna

Rekryteringstrend 2019: Polymath Recruiters – multipotentials utmanar kollegornaPolymaths har i alla tider vävt samman sina kunskaper inom olika områden för att lösa problem. Exempel på historiska polymaths är Isaac Newton, Marie Curie, Aristoteles – och inte minst Ada Lovelace.

Och i takt med att flera rutinuppgifter automatiseras börjar nu polymath-rekryterarna göra entré på HR-avdelningar världen över. Strategiska och datadrivna övertar de taktpinnen från de klassiska rekryteringsspecialisterna. Och de rör sig obehindrat genom alla delar av organisationen. Det kan handla om allt från att beställa API-integreringar hos IT eller diskutera growth hacking med marknadsavdelningen, till att lägga fram investeringskalkyler till ledningen kring hur varumärket kommer stärkas med en transparent kandidatupplevelse.

Polymath-rekryterarnas fallenhet för att ta sig an flera utmaningar samtidigt gör dem till naturliga ledare, som strategiskt påverkar såväl HR som ledning och linjen. De är även duktiga på översätta affärsproblem inom organisationen. Därmed är det också de som kommer driva den fördomsfria agendan, eftersom de i grunden är affärs- och datadrivna och ser långsiktigt på innovation och hållbarhet. Och de vet, och kan med kalkyler argumentera för, att mångfald är lönsamt.

Läs mer om trenden

 

4. Soft Skills – dolda kompetenser allt viktigare

Rekryteringstrend 2019: Soft Skills – dolda kompetenser allt viktigare

När LinkedIn släppte sin årliga trendrapport från 35 länder toppade ”soft skills” listan över vilka rekryteringstrender som beräknas ha störst inflytande på HR- och rekryteringsbranschens framtid. Rapporten visade bland annat att:

  • 92 % anser att soft skills är lika viktiga eller viktigare än traditionella ”hard skills”
  • 91 % hävdar att soft skills är en allt viktigare faktor att ta hänsyn till vid rekrytering
  • 89 % anser att bristande soft skills ofta är utmärkande för en dålig rekrytering
  • 80 % menar att soft skills håller på att bli allt mer avgörande för företags framgång

Soft skills är de personliga egenskaper, som kreativitet, kritiskt tänkande, flexibilitet och problemlösningsförmåga, som får allt större betydelse när arbetsmarknaden förändras och automatiseras. Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar är det också tydligt att det finns en osäkerhet kring hur man kan mäta, identifiera och bedöma dessa förmågor.

I LinkedIns undersökning uppgav 57 % att de kämpar för att på ett precist sätt bedöma soft skills. Och endast 41 % har formella processer för att klara av det. Något som leder till att fördomar och subjektiva tolkningar får styra, snarare än objektivitet. Exempelvis svarar 70 % att de använder avläsning av kroppsspråk under anställningsintervjun som främsta metod för att bedöma soft skills. Fördomsfritt? Knappast.

Läs mer om trenden

 

5. Smarta röster – automatiserar jobbsök och kandidatupplevelse

Rekryteringstrend 2019: Smarta röster – automatiserar jobbsök och kandidatupplevelseSmarta högtalare och röstassistenter finns idag i våra telefoner, klockor, smarta armband och hörlurar. 2020 tror man att marknaden för smarta högtalare kommer vara värd över 150 miljoner dollar globalt. 17 % av alla i Generation Z har redan köpt en smart speaker i år – att jämföra mot 0 % förra året. Och nu förutspås voice tech bli nästa trend inom rekryteringsteknik och automation. Allt för att förenkla och nå nya kunder och kandidater.

Varför? Dels är röstsök det mest naturliga gränssnittet vi har att arbeta med. Det sker i dialog och det är skärmlöst, så vi får lite tillfällig detox. Det är även mer objektivt och fördomsfritt än video. Dessutom skapar det högre engagemang. En studie bland 1 000 konsumenter från Adobe visar att 38 % tycker att det är mindre påträngande med annonsering i exempelvis smarta högtalare än i TV, print och sociala medier.

Rekryteringsverktyget HiringSolved har redan valt att implementera en röstassistent i sitt rekryteringssystem. Där kan linjechefer via sin röst berätta för systemet vad de behöver för kompetenser, och systemet levererar sedan en shortlist. Broadbean är ett annat exempel, som tillåter kandidater att via Alexa och Google Home prenumerera på lediga jobb, fråga om löner samt söka jobb direkt via e-post eller via kommandon till smart speakern.

Läs mer om trenden

 

6. Conversational recruiting – där människan möter AI

Rekryteringstrend 2019: Conversational recruiting – där människan möter AISMS, video, sociala medier och chattverktyg nya vägar för arbetsgivare att genom ”personlig” kommunikation i realtid, dygnet runt, hålla kandidater varma och engagerade genom hela rekryteringsprocessen.

Att trenden exploderar nu är ingen slump. Traditionella kanaler fungerar nämligen inte lika bra länge. Öppningsgraderna för mail dalar, samtidigt som det dyker upp allt fler verktyg som blockerar mail från rekryteringssystem. Rekryterare i USA uppger att de förlorat 2/3 av sin räckvidd på LinkedIn eftersom kanalen är så överbelamrad med rekryterare. Ett lite nygammalt sätt att nå fram till jobbsökare är automatiserade SMS-verktyg, där närmast en hel rekryteringsprocess sker via SMS. Och studier visar att många i Generation Z och Millenials faktiskt föredrar SMS-kommunikation när de söker jobb.

SMS har idag en öppningsgrad på 92 %, och en väldigt hög konverteringsgrad där kandidaten faktiskt svarar och återkopplar.

För att ta sin dialog med kandidater ytterligare ett steg investerar många företag nu i chatbotar, som Olivia och Mya. Och chatbotar är idag helt klart det hetaste, mest omtalade och spännande inom conversational recruiting. Idag har 12 procent av Fortunate 500 companies en chatbot på sin karriärsida. En siffra som knappast lär minska.

Läs mer om trenden

 

7. Kognitiv mångfald – chefer rekryterar nej-sägare

Rekryteringstrend 2019: Kognitiv mångfald – chefer rekryterar nej-sägareForskningen talar sitt tydliga språk. Team med kognitiv mångfald ger snabbare beslutsprocesser, mer effektiv problemlösning samt ökar innovationstakten. Något som kan hjälpa företag ställa om när arbetsmarknaden förändras från grunden. Därmed är det hög tid för chefer att våga utmana sina fördomar och bygga team som tänker och tycker olika. Även om det i början kan vara lite obekvämt.

Kognitiv mångfald handlar om olikheter i perspektiv och informationsinhämtning. Man talar om tre olika personligheter: Nej-sägare som vågar ifrågasätta, Cultural contributors som adderar till företagskulturen och Distruptors som hela tiden utmanar status quo.

Tester som genomförts på olika syskongrupper av samma kön, ålder och skolbakgrund, visar att de syskonteam som var mest kognitivt olika lyckades bäst med att innovativt lösa uppgiften. Detsamma gäller doktorander inom biotech, där team med olika personligheter och beteenden lyckas bättre än de med bara en ”ytlig” mångfald, intresse och skolning. Och Norge har man undersökt 385 olika företagsstyrelser för att se hur de kreativt löser problem. Resultatet var tydligt – ju större mångfald i bakgrund och personlighet hos styrelseledamöterna, desto mer innovativa och mer kreativa beslutsprocesser.

Läs mer om trenden

 

8. Intervjun ifrågasätts – fakta framför magkänsla

Rekryteringstrend 2019: Intervjun ifrågasätts – fakta framför magkänslaAnställningsintervjun har länge sett likadan ut. Men nu blåser förändringens vindar. För i takt med att medvetenheten och kunskapen kring hur fördomar påverkar vårt omdöme ökar så börjar allt fler ifrågasätta gamla metoder.

Den traditionella anställningsintervjun är ett riskfyllt område när det kommer till fördomar. En studie visar att 33 % bland rekryterande chefer bestämmer sig för vem de ska anställa inom 90 sekunder. Detta redan innan en enda fråga om kandidatens kompetens hunnit ställas. Andra faktorer som kan påverka chefers omdöme:

  • Handslag. 55 % bestämmer sig för om personen ska gå vidare vid första handslaget
  • Tatueringar. 71 % kan välja bort kandidater på grund av tatueringar
  • Ögonkontakt. 65 % bland chefer tackar nej till kandidater som inte håller ögonkontakt.
  • Leende. 40 % tänker att kandidaten inte är tillräckligt bra om de inte gillar deras leende
  • Röst. 40 % anser även  att kandidatens röst kan vara skäl nog för ett ”nej tack”

Därför talas det nu allt mer om rättvisa i intervjuer. Vissa förespråkar kortare och mer strukturerade intervjuer och exakt samma frågor och följdfrågor till alla kandidater för att kunna göra en helt objektiv jämförelse. En annan lösning kommer från interviewing.io, där utvecklare får träna på tekniska intervjuer, men också genomföra dem anonymt. Och TNG – som rekryterar inom områden som ekonomi, teknik och marknadföring – utmanar nu intervjun genom att tillsammans med Furhat Robotics utveckla den sociala intervjuroboten Tengai. Tengai ställer samma frågor till alla, bryr sig inte om yttre faktorer och kan aldrig ha en dålig dag.

Läs mer om trenden

Rekommenderat för dig