Mångfald ny trend affärsstrategi

Lästid: 4 minuter

Trendspaning: Diversity är äntligen en affärsstrategi

Rekryteringstrenden du inte har råd att missa

Diversity, eller mångfald, har blivit en affärsstrategi. Det visar den ena vetenskapliga rapporten efter den andra. De tydliga bevisen för ökad lönsamhet och innovation, i kombination med krav från investerare gör att ledningsgrupper och VD:ar nu äntligen agerar i stället för att bara lyssna.

På Ada Digital lyfter vi alltid fram affärsfördelarna med mångfald och inkludering. En objektiv och kompetensbaserad rekrytering ger högre omsättning, lönsamhet och kundnöjdhet. Även det en bra affärsstrategi. Dessutom växer dessa företag snabbare – vilket är viktigt för bolag som behöver anställa digitala specialister, analytiker och programmerare.

Mångfald som affärsstrategi är en ny het trend på rekryteringsfrontenAtt ha ett diversifierat team där alla bidrar med olika idéer, bakgrunder och perspektiv skapar en högre innovationstakt och ett engagemang som visar sig på sista raden. Att medarbetare dessutom kan olika språk, och i vissa fall inte pratar svenska utan tex bara engelska, öppnar upp för fler möjligheter och kan i vissa fall bättre spegla de tänkta användarna och kunderna. Tidigare har närmast alla mångfaldsinitiativ skett på HR:s villkor. Och det är här bi nu ser trendskiftet – HR lämnar över mångfald till ledningen.

Att mångfald nu ses som en affärsstrategi bekräftas av tungviktaren Josh Bersin som i sin årliga trendspaning lyfter fram att VD:ar runt om i världen numera har mångfald och inkludering högst upp på dagordningen. Samtidigt visar andra rapporter på en tydlig koppling mellan recession och mångfald. Ju större fokus på mångfald och olika perspektiv en organisation har, desto bättre klarar de sig i sämre tider. Något corona-krisen visat tydligt på.

Men störst påverkan har de med tjockast plånbok. Investeringsbankerna har krävt ökad mångfald om de ska investera i företag. De vet idag att mer diversifierade styrelser och ledningsgrupper genererar bättre resultat. Även trycket från kunder och medarbetare ökar vilket också påverkat investerare då de ser positiva resultat på sista raden.

Siffrorna gör mångfald till en affärsstrategi

Så vad är det då investerare påverkas av? Jo tydliga siffror:

  • Företag med högre mångfald i ledningen under en 3-årsperiod har 38 % fler innovativa produkter och tjänster. Det jämfördes med företag vars ledningsgrupper saknade en jämn fördelning av kön, ålder, bakgrund och etnicitet. (Catalyst)
  • 42 % av alla konsumenter betalar gärna fem procent mer för att handla på ett företag som autentiskt stöttar mångfald och jämställdhet. (Accenture)
  • 41 % av HBQT-kunder byter hellre till ett varumärke som stöttar mångfald. Likadant resonerar etniska minoriteter som vill handla från företag som stöttar olikheter. (Accenture)
  • En organisation med bred etnisk och kulturell mångfald ökar sin prestation med 36 %, medan en mer jämlik ledningsgrupp i 33 % av fallen genererar bättre lönsamhet än genomsnittet. En mer jämlik könsfördelning i ledningsgruppen förbättrar också det finansiella resultatet. (McKinsey Diversity Wins)

Tyvärr ser vi samtidigt att företag backar i sitt mångfaldsarbete, vilket i sin tur reflekteras på sämre lönsamhetssiffror, något som McKinseys undersökning och svenska Allbright-stiftelsen lyft fram. Samma trend ser vi också tyvärr i att rekrytera mer jämställt bland specialister.

Corona bromsar jämställdheten

allbright-corna-bromsar-jamstalldhet-ada-digital-mangfald-trendspaning.jpg

Enligt Allbright har utvecklingen stannat i Sverige och når nordiska kollegor har gått om oss. Andelen jämställda bolag står stilla på 19 procent och detsamma gäller utvecklingen av kvinnor på styrelsenivå samt VD-poster bland börsbolagen. Där har bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgrupper blivit fler. Med nuvarande takt förutspår Allbright att de svenska bolagen uppnår jämlikhet först 2042.

Den enda ljusglimt som finns är att kvinnor i börsens ledningsgrupper ökat något från 24 till 25 %. En låg ökning med tanke på att jämlika ledningsgrupper har 70 % större sannolikhet att expandera och lyckas på nya marknader, något som också är extra viktigt för företag med en digital verksamhet.

Styrelsemedlemmar spelar stor roll

Även styrelsens uppsättning påverkar lönsamheten. I Nordeas rapport ”Five Degrees of Diversity” framkommer att en jämn köns- och åldersfördelning i styrelsen kan höja avkastningen med 5 %. Samma trend ser multinationella investeringsbanken Goldman Sachs som nu kräver diversifierade styrelser. De kommer inte börsnotera bolag, varken i USA eller Europa, som inte har minst en diversifierad styrelsemedlem. Även SEB överväger att nobba börskandidater som inte har tillräcklig mångfald i styrelsen. Så kanske kan detta bidra vidare till en förändring.

Samtidigt finns det röster från den akademiska världen som inte är lika övertygade. En framstående forskare, professor Katherine Klein vid University of Pennsylvania, menar att fler kvinnor i styrelserummen inte bidrar till vare sig högre eller lägre lönsamhet. Oliktänkande handlar inte om genus, utan om olika perspektiv.

Nasdaq hakar på mångfaldstrenden

Nasdaq ställer krav på ökad mångfald i styrelserNasdaq i Stockholm har känt att vindarna vänt (efter massiv kritik) och vill även de nu öka mångfalden i styrelserummen. I år kommer de därför samarbeta med redan nämnda Allbright och erbjuda mångfaldsutbildning till både noterade och onoterade bolag – allt för att få företagen att sedan börja rekrytera mer objektivt.

Kapitalförvaltarjätten Blackrock har även de gått hårt ut mot svenska börsbolag. De kräver att svenska företag under 2021 ska se över sitt ledarskap och öka mångfalden (kön och etnicitet) i styrelsens sammansättning, men också bland medarbetarna. Detta har fått en hel del kritik från etablissemanget i Sverige.

Trenden ”Diversity är äntligen en affärsstrategi” presenterades nyligen på TNG:s och Ada Digitals Unbiased Day och är ett ämne som vi brinner för. Att rekrytera för mångfald oavsett bakgrund, kön, etnicitet, ålder eller språk gör vi på Ada Digital varje dag. Vill du veta mer hur vi på Ada Digital kan hjälpa dig hyra och rekrytera medarbetare med bredare mångfald så hör av dig nedan!

Hör av dig idag!

Rekommenderat för dig