Många undrar hur vi lyckas hitta våra unika Ador när det råder kompetensbrist av digitala specialister. Svaret heter Digital Cross Search – vår egenutvecklade och agila search-metodik.

Vår agila searchmetod Digital Cross Search är särskilt framtagen för att identifiera och attrahera bristkompetens. Här använder våra erfarna Talent Agents searchverktyg som aggregerar kandidater från flera olika plattformar där den efterfrågade kompetensen finns. Tack vare att vi inte stirrar oss bilda på en specifik kanal, når vi kandidater som gjort sig osynliga på LinkedIn eller på andra sätt gjort sig okontaktbara.

Uppvaktning och unika pitchar

Men det räcker inte med att identifiera kandidaterna. För den största utmaningen är att få dem att vilja byta jobb.

Därför kompletterar vi alltid vår Digital Cross Search med annonsexponering på riktade plattformar. Eftersom ju fler digitala touchpoints och ju fler fördelar kandidaten kan hitta om tjänsten, desto lättare blir det att få kontakt. Samtidigt som det skapar medvetenhet kring arbetsgivarvarumärket – något vi sett ger bra resultat.

Givetvis tar vi även fram unika pitchar om jobbet, som lyfter ert employer brand och det attraktiva med tjänsten. Med andra ord: vi lämnar ingenting åt slumpen när det gäller att väcka intresset hos rätt kandidater.

Mångfald och rätt kompetens

I vår agila rekryteringsprocess kommer vi alltid utmana er kravprofil och gör enbart sökningar på relevanta kompetenser och sökord. Inte ålder, kön eller lärosäten. Vi värderar inte heller tidigare arbetsgivare, utan fokuserar på alla företag och branscher. Detsamma gäller utbildningsinriktningar som är viktigare än specifika lärosäten. Allt för att öppna upp möjligheterna att hitta kandidater som kan bidra innovativt.

Det är ett hantverk som kräver kritiskt tänkande, gott omdöme, kreativitet, bransch- och omvärldskunnande och analytisk förmåga.