Ada Digital har stor erfarenhet av att rekrytera och hyra ut konsulter inom Data & Analytics. Bland annat Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts, webbanalytiker samt övriga roller kopplade till data och analys. Trots den rådande kompetensbristen lyckas vi varje gång tack vara vårt öppna och nytänkande tillvägagångsätt.

Tycker du att det är en utmaning att hitta personal inom data och business intelligence?  Ser du ett ökat behov av dessa roller framöver hos er? Då hjälper vi er gärna!

Våra erfarna Talent Business Partners är vana att hitta medarbetare som utvecklas i takt med att branschen och er verksamhet förändras. De specialiserar sig inom följande områden:

  • Data Engineering and Science
  • Business Intelligence
  • Web Analytics and Conversion

Rekrytera talanger och specialister inom data och analys

Med vår datadrivna rekryteringsprocess skräddarsyr vi ett testpaket som kandidaterna genomför som ett första steg i rekryteringsprocessen. Syftet är att tidigt, objektivt och på ett mätbart sätt fånga upp potential, samt validera kompetens som inte syns i ett CV. Utöver personliga egenskaper så mäter vi också logisk och numerisk begåvning.

Detta passar särskilt bra inom området data och analys eftersom det finns mycket kompetens från angränsande yrkesområden som har potential att bli duktiga inom data. Exempelvis kan matematiker och statistiker vara aktuella för dessa roller.

Med vår datadrivna rekrytering får du:

  • Kandidater med hög potential för data och analys
  • En snabbrörlig och agil rekryteringsupplevelse
  • En öppen syn på kompetens vilket på sikt bidrar till minskad kompetensbrist