I en komplex omvärld där digitaliseringen går framåt och användandet av ny teknik eskalerar, skapas en ökad sårbarhet i samhället. Malware, phising attacker och social engineering-lösningar provocerar IT-säkerheten på företag och organisationer. Det krävs rätt medarbetare för att navigera dagens och morgondagens informationssäkerhetsutmaningar. Här kan vi på Ada Digital hjälpa till med rekrytering och konsultuthyrning.

Informations- och IT-säkerhet har aldrig tidigare varit så aktuellt som nu. På Ada Digital har vi stor erfarenhet av att rekrytera och hyra ut konsulter inom säkerhet. Exempel på roller som vi gjort: Access Manager, Säkerhetsspecialist, Säkerhetsarkitekt, SIEM Manager, IT-säkerhetsansvarig och roller inom loggning och övervakning.

Med vår kompetensbaserade och agila rekryteringsprocess fokuserar vi på den kunskap och erfarenhet som är avgörande hos kandidaten för att din verksamhet ska kunna hålla hög IT-säkerhet. Dessutom kvalitetssäkrar vi även personlighet, motivation och begåvning, vilket alla är viktiga delar för att utvecklas i rollen över tid. Något som är extra viktigt inom IT-säkerhet då de tekniska förändringarna sker snabbt och ibland oväntat.

Vår datadrivna och agila rekrytering identifierar rätt medarbetare vars primära mål är att fokusera på IT-säkerheten. Dessutom är våra erfarna Talent Business Partners kunniga inom IT- och cyber security och sätter sig snabbt in i er verklighet.

De är specialiserade inom följande områden:

  • Informationssäkerhet
  • Analysis and Review
  • Identity, Access and Incident Management