Checklista när du ska hyra konsulter

Lästid: 3 minuter

Höj kvaliteten på din konsultinsats – checklista för chefer

5 konkreta tips till dig som chef

Har du beslutat att hyra in en IT-konsult för att addera energi och kunskap till teamet, driva ett förändringsarbete, lösa en tillfällig frånvaro eller för nå deadline i ett viktigt projekt? Då är det viktigt, speciellt i den rådande lågkonjunkturen, att maximera värdet av konsultinsatsen. Här bjuder vi på en checklista med tips för att lyckas när du hyr in konsulter.

Att hyra en konsult eller interimschef inom IT påverkar ofta organisationen. Mer än många anar. En ny person ser IT-verksamheten med nya ögon och perspektiv. Speciellt om de också är där för att påverka i en förändringsresa. 

För att lyckas så måste de få rätt förutsättningar. Och du som uppdragsgivare är ansvarig för att din konsult lyckas. Här bjuder vi på en checklista för att din nästa konsult ska få en bra start och göra ett bra jobb hos er!

1. Samla all viktig information

Som ny på en arbetsplats är det alltid mycket information att ta in och oavsett spetskompetens och erfarenhet behöver alla lite extra tid i början för att få grepp om verksamheten. Underlätta för konsulten att snabbt tillgodogöra sig denna information genom att samla alla manualer, policys och eventuella medarbetaraktiviteter på en plats. Det kan var en personalhandbok, ett intranät, en digital  checklista eller en intern Facebook-grupp. Och det viktigaste av allt… Var finns kaffeautomaten och bästa lunchstället.

Bjud också på din kunskap kring formella och informella kommunikations- och beslutsvägar så att konsulten kan arbeta så effektivt som möjligt. 

2. Inkludera konsulten i teamet

En engagerad IT-konsult bidrar till det övriga teamet! Så se till att inkludera den nya konsulten i det dagliga arbetet genom att bjuda in till viktiga möten, luncher, fikastunder, after works och firanden.

Det händer ofta att en konsult har en gedigen erfarenhet och kunskap som kan spridas till gruppen. Passa därför också på att bjuda in till löpande informell kompetensöverföring som allt som ofta sker under de sociala aktiviteterna på arbetsplatsen. 

3. Berätta er historia

Ett annat sätt att få konsulten att känna sig inkluderad är att du berättar er historia. Dela med dig av teamets insatser, lyckade projekt, milstolpar i företagets historia samt vad som är visionen framåt. På så sätt kommer konsulten med största sannolikhet känna sig motiverad och inspirerad! Med den växande gig-ekonomin kommer konsulter bli allt mer involverade i det daglig arbetet och de vill bli bemötta som övriga anställda.

4. Förbered onboarding

98 % bland jobbsökare förväntar sig en onboarding-upplevelse, visar en undersökning från TNG. Och att den nya medarbetaren tas emot väl den första tiden är lika viktigt oavsett om det gäller en fast anställd i utvecklingsteamet eller en konsult.

Säkerställ därför att all teknik är beställd och på plats, redo att använda från första stund. Inget sänker motivationen så mycket som att upptäcka att det saknas skrivbord, dator eller glömt beställa lösenord till mejlen. Och handen på hjärtat – en inhyrt konsult kostar – så din roll är att se till att hen har rätt förutsättningar att presterar från dag ett. 

5. Förankra uppdraget 

Om konsulten ska lyckas med sin uppgift är det din roll som chef att verkligen ha förankrat uppdraget internt, som med konsulten själv. Speciellt om uppdraget är att driva förändring.  Då krävs extra mycket öppenhet och transparens. Se därför till att förankra uppdraget så alla inblandade förstår vilket uppdrag konsulten faktiskt har. Skulle uppdraget ändras på vägen – fortsätt vara transparent och ha en öppen dialog med alla involverade. 

Fler tankar att addera till vår checklista? Hör av dig! 

”Ökat tryck på konsulter inom IT”

Mathias Jonsson, Ada Digital

Pågående digitaliseringsresa, systembyte eller snabbt teknikskifte? Allt fler organisationer ser idag fördelarna med att hyra in en IT-konsult eller interimschef inom IT.

Det säger Mathias Jonsson, Talent Business Partner på Ada Digital.

– Här finns möjligheter att få in rätt kompetens snabbt och under en begränsad period. En erfaren konsult kan verkligen stötta upp och bidra inom en rad olika delar i den digitala affären. Till exempel för att fylla tomrummet i väntan på en nyrekrytering. Eller för att leda och stötta upp ett specifikt utvecklingsprojekt eller en förändring som ska göras i bolaget.

Hyra IT-konsult? Kontakta oss!

Rekommenderat för dig