Ada Digital utökar konsultnätverk av interimskonsulter inom IT.

Lästid: 2 minuter

Ökat tryck på interimskonsulter inom IT

Ada Digital breddar sitt nätverk av IT-konsulter

Ett snabbt teknikskifte i kombination med ett osäkert konjunkturläge skapar ökade behov av interimskonsulter inom IT och digital utveckling. För att möta den växande efterfrågan breddar nu Ada Digital sitt konsultnätverk inom allt från UX och analys till projektledare och chefer.

– Vi ser stor potential att växa på interimsmarknaden och har en stor fördel i att vara specialister inom IT och Tech. Vi vet vilka utmaningar kunderna brottas med och kan snabbt identifiera och hitta den kompetens som krävs i de aktuella uppdragen, säger Mathias Jonsson, som är ansvarig för den nya interimsatsningen.

Ada Digital har sedan starten 2018 erbjudit interimslösningar inom sina specialistområden: Tech, Data Analytics, Digital Commerce och IT Security. Däremot har huvudfokus alltid legat på rekrytering vilket också blivit bolagets signum.

Ökad efterfråga på interimskonsulter inom IT.

När interimsverksamheten nu förstärks läggs huvudfokus på:

  • Chefer och ledare. T ex Head of IT, CIO, CTO.
  • Produktägare och projektledare. T ex Product Owner, Head of product, Teknisk Projektledare, IT-projektledare
  • Data Analytics. T ex BI-specialist, Data Analyst, Data Engineer, ML Engineer, AI Engineer, AI consultant.
  • UX. T ex UX-designer, UX-Lead, UX/UI.
  • IT Security. T ex IT-säkerhetsspecialist, IAM-arkitekt, Informationssäkerhetsspecialist.

– Vi kommer jobba brett inom dessa fem fokusområden, och hjälpa våra kunder att snabbt matcha dem med rätt konsult, säger Mathias.

Läs mer: Förändringar på gång? Därför ska du anlita en IT-konsult

Nya möjligheter för interimskonsulter inom IT

Ada Digital utökar sitt nätverk av interimskonsulter inom IT och Tech.

Mathias tror på en ökad efterfrågan på interimskonsulter framåt. För trots lågkonjunktur och risk för uppsägningar och anställningsstopp. Befinner sig många verksamheter i någon form av digitaliseringsresa eller teknikskifte. Ett arbete som man varken har råd att bromsa eller avstå ifrån.

Då kan en tillfällig interimskonsult eller interimschef inom IT vara lösningen för att gå i mål.

– Ja, här finns stora möjligheter att få in rätt kompetens snabbt och under en begränsad period. En erfaren interimskonsult kan verkligen stötta upp och bidra inom en rad olika delar i den digitala affären. Till exempel för att fylla tomrummet i väntan på en nyrekrytering. Eller för att leda och stötta upp ett specifikt utvecklingsprojekt eller en förändring som ska göras i bolaget, säger Mathias.

– En interimskunsult kan även ge ett företag en form av injektion av nytänkande och öppna ny vägar framåt. Även ifrågasätta gamla tillvägagångssätt som allt som oftast kan vara svårt att se bortom, men där det kan finnas nya vägar som ger ett ökat resultat och effektivitet, fortsätter han.

Stor tillgång på erfarna konsulter

Samtidigt är tillgången på duktiga, erfarna interimskonsulter och chefer inom IT god just nu.

Många hör av sig till Ada Digital och Mathias och hans kollegor jobbar just nu aktivt för att utöka det befintliga konsultnätverket.

– Jag är taggad och ser verkligen fram emot det fortsätta arbetet och utveckla affären, säger Mathias Jonsson.

Behöver du hyra in en interimskonsult eller chef inom IT?

Vi på Ada Digital hjälper dig att snabbt och hitta rätt konsult som matchar dina behov. Enkelt och kvalitetssäkrat! Hör av dig redan idag!

Gör konsultförfrågan

Rekommenderat för dig