Diversity4Tech är ett nytt, innovativt talangprogram från Ada Digital. Johanna Rydberg, Program Manager, om hur responsen varit och vad som finns i siktet framåt.

Lästid: 4 minuter

Ada Digital satsar framåt med talangprogram för ökad mångfald

”Stort intresse från både arbetsgivare och kandidater”

Hösten 2022 lanserade Ada Digital Diversity4Tech. Ett nytt innovativt talangprogram inom Tech som utmanar branschen kring mångfald och vad som är ”rätt” bakgrund för att lyckas som digital specialist idag. Mycket har hänt sedan dess. Möt Johanna Rydberg, erfaren Tech-rekryterare och ansvarig för programmet!

Diversity4Tech talangprogram hos Ada Digital.

Med facit i hand från det senaste halvåret har det visat sig att talangprogrammets vision. Att ge organisationer möjlighet att få in topptalanger – samtidigt som de främjar mångfald, jämställdhet och innovativa IT-team. Träffade rätt.

Responsen från branschen, kunder och kandidater har varit över all förväntan och kort efter lanseringen stod det klart att banken och försäkringsbolaget Skandia i Stockholm blir först ut att satsa på talangprogrammet.

Talangprogram som främjar mångfald

Redan i februari 2023 drog premiäromgången av Diversity4Tech i gång på Skandia. Med en ny generation av .Net-utvecklare. Totalt 13 talanger med vitt skilda bakgrunder men som alla har rätt potential, drivkrafter och personlighet för att klara jobbet. Alla rekryterade av Ada Digital.

– Programmet kunde inte fått en bättre start än med Skandia. Det är en mångfacetterad grupp där styrkan verkligen ligger i deras olikheter. Att få följa hur snabbt gruppen utvecklas och hur psykologisk trygghet möjliggör både lärande och energi som sprids långt utanför talanggruppen är enormt roligt, säger Johanna Rydberg, programansvarig på Ada Digital.

Läs även: Skandia bygger framtidens utvecklingsteam genom Diversity4Tech

”Diversity4Tech har en enorm potential”

När premiäromgången nu är i hamn fortsätter utvecklingen av programmet. Med 10 års erfarenhet av rekrytering av IT-specialister, ser Johanna Rydberg en enorm potential:

– Med Diversity4Tech finns en hållbar lösning för IT som ska vara en framtidsbransch där alla behövs. Vi kan hjälpa modiga företag att tänka rätt kring strategisk rekrytering. Utan att stirra sig blinda på faktorer som egentligen är oviktiga, vilket tyvärr fortfarande är vanligt inom Tech och IT.

Vad är bakgrunden till Diversity4Tech?

– När vi startade Ada Digital för drygt fem år sedan var det med en frustation över en homogen tech-bransch med bristande mångfald, utdragna rekryteringsprocesser och en ofta förlegad syn på IT-kompetens och digitalisering. Vi var – och är – övertygade om att för att lyckas hitta digital kompetens, idag och i framtiden, behöver vi utmana. Både branschen och oss själva.  

– Det är ju klassiskt inom IT-branschen att man bara pratar om kompetensbrist. Men är det verkligen så? Eller handlar det om att vi inte kan ta till vara på den kompetens och potential som finns på arbetsmarknaden? Utbildning från till exempel KTH och Chalmers är jättebra – men ska företag lyckas fylla sina utvecklingsteam behöver vi våga utmana kring krav på ”rätt” bakgrund.

Johanna Rydberg, programansvarig Diversity4Tech

– Här ser vi en stor möjlighet att genom vår agila och datadrivna rekryteringsprocess, i samarbete med intressanta och modiga arbetsgivare, lyckas möta kompetensbehovet. Och hitta framtidens talanger med hög potential – samtidigt skapar vi möjligheterna för mångfald. Win-win helt enkelt.

Vad är annorlunda med Diversity4Tech jämfört med andra talangprogram i branschen?

– En datadriven och till största del anonym urvalsprocess som vilar på vetenskap i kombination med det uttalade fokuset på mångfald. Det i kombination med att vi öppnar upp kravprofilen och välkomnar fler bakgrunder, perspektiv och erfarenheter – då får vi mångfald på köpet. Ytterligare något unikt är den skräddarsydda upskillingen och onboardingen som jackar ihop med kundens behov och miljö blir nyckeln till att talangerna snabbt blir självgående och att de stannar. 

Talangprogrammet har fått fin respons mycket på grund av kopplingen till mångfald.

Vad har ni fått för feedback på talangprogrammet så här långt?

– Vi har fått otroligt fin respons, både från kunder och kandidater. Intressant att notera är att olika målgrupper attraheras av olika saker. HR går framför allt igång på mångfaldsfrågan – de vet alla fördelarna som kommer med diversifierade team och att mångfald stärker hela arbetsgivarvarumärket. Och ser programmet som ett konkret initiativ på hur man kan gå till väga för att lyckas. Cheferna å andra sidan går främst igång på att få in riktiga talanger: personer som tar ansvar för sin egen utveckling, som kommer på banan utan omständlig startsträcka och blir en värdefull del av teamet.

– Talangerna själva uttrycker att de är stolta över att få vara med i ett initiativ där mångfald främjas och där både arbetsgivaren och rekryteringsföretaget tar ansvar. Att inte bara blir sedd för vad man gjort utan även vem man är.

Vilka är det som sökt till programmet?

– De 13 personer som just nu deltar i talangprogrammet hos Skandia är en väldigt ambitiös och framåtlutad grupp, med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter i ryggen. Vissa har precis studerat IT, andra har jobberfarenhet inom IT. Några kommer från helt andra branscher men har nyligen avslutat en kortare utbildning inom IT. Att de alla har lång arbetslivserfarenhet bidrar med mervärden och perspektiv. Roligt nog är också hela 46 % kvinnor (!) där snittet i branschen är 29%.

Varför ska man som arbetsgivare satsa på Diversity4Tech?

– För att skapa förutsättningar för framtiden! Har du svårt att rekrytera idag kommer du ha än svårare imorgon. Med Diversity4Tech rekryterar du strategiskt för framtiden och säkrar att du får in rätt personer, med rätt utvecklingskurva för att klara såväl dagens som framtidens utmaningar i en snabbrörlig värd. Du kommer också attrahera fler kvinnor och nå personer som du sannolikt hade gått miste om.

Diversity4Tech är ett unikt talangprogram inom Tech med stort fokus på att skapa mångfald i branschen.

– Förutom det uppenbara att du får in personer med potential och högpresenterande talanger från grupper du kanske inte alltid lyckas nå, får du också mångfald på köpet. Du behöver alltså inte välja mellan rätt kompetens och mångfald. Dessutom tar vi ansvar för onboarding, vilket blir ett sätt att också ta vara på den mångfald ni får in och se till att kandidaterna stannar. Något vi vet kan vara en utmaning. Kort sagt: en helhetslösning för att långsiktigt säkra rätt IT-kompetens inom organisationen.

Varför ska man som talang söka till Diversity4Tech?

– Som deltagare i programmet får du komma in på ett grymt företag där du får möjlighet att långsiktigt växa, samtidigt som du får skräddarsydd upskilling och blir en del av ett nätverk med möjlighet att dela insikter och lärdomar inom talanggruppen.

Vad finns i kikaren framåt?

– Det finns SÅ mycket att göra! Just nu håller vi på för fullt med att möta det stora intresset och bygga en intresselista för nästa program. Vi har dialoger med flera organisationer och det finns även många intresserade talanger. Jag ser fram emot nästa steg och att även bygga mentorsnätverket och utveckla detta koncept vidare.

Nyfiken på att veta mer? Läs mer om talangprogrammet eller boka ett möte med Johanna direkt i hennes kalender.

Boka möte med Johanna redan idag!

Diversity4Tech i korthet 

  • Nytt talangprogram inom IT / Tech som riktar sig till modiga företag som vill få in topptalanger och samtidigt främja mångfald och innovativa IT-team.
  • Som talang får du en optimal start i din nya yrkesroll genom att delta i mängder av spännande utbildningsdagar, workshops och sociala events tillsammans med ditt Diversity4Tech-nätverk – för att därefter bli överrekryterad till vår kund.
  • Enda formella kravet för att söka är att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom IT/ Tech.
    Deltagarna väljs ut utifrån sin potential, personlighet och motivation samt eventuella tekniska förkunskaper beroende på roll/område.

Rekommenderat för dig