Trendspaning: Gig-ekonomin ritar om arbetsmarknadens spelplan

Lästid: 4 minuter

Trendspaning: Gig-ekonomin ritar om arbetsmarknadens spelplan

Vad menas egentligen med gig-ekonomi?

Begreppet gig-ekonomi är på allas läppar. Men vad handlar det om, egentligen? Ada Digital har spanat in trenden som i rask takt håller på att förändra arbetsmarknaden i grunden. Här reder vi ut begreppen och berättar vad förändringarna innebär.

Att gigga har för allt fler blivit det nya sättet att jobba. Men vad är det som driver utvecklingen? Är den växande gig-ekonomin bara ett resultat av arbetsgivarnas önskan om större flexibilitet och mindre personalansvar. Nja, det är långt ifrån hela sanningen. För det finns fler som gillar flexibilitet. Många konsulter och frilansare ser gig-ekonomin som en väg till ökad frihet och möjlighet att sälja sin kompetens till den som kan erbjuda det mest intressanta uppdraget.

Men så anser också nära 80 procent av ”giggarna” att de är lyckligare än personer med traditionell anställning enligt en undersökning från McKinsey.

Gig-ekonomi – vad är det egentligen?

Begreppet gig-ekonomi – av engelskans gig economy – beskriver en ny typ av arbetsmarknad där arbetsgivare tillgodoser sitt kompetensbehov genom att ta in konsulter för ett specifikt projekt eller anlita frilansare istället för tillsvidareanställningar när företag är osäkra på om de kan erbjuda personen en fast anställning. Uppdragen kan variera i tid, men de är alltid tidsbegränsade.

Trivs med konsultlivet

I liknande riktning pekade svaren i den stora undersökningen Freelancing in America som frilansplattformen Upwork genomför. 84 procent av frilansarna som deltog i studien uppgav att deras livsstil motsvarar deras önskemål. Det upplevde bara drygt hälften av dem som hade en vanlig anställning.

I samma undersökning uppgav mer än hälften av de frilansande konsulterna att de inte skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till att jobba som anställda oavsett hur stort lönepåslag det skulle innebära.

Den nya spelplanen verkar alltså inte enbart vara arbetsgivarnas önskedröm. På många sätt har den inneburit att arbetstagarna fått ökad makt och frihet.

Varför ser vi den här utvecklingen nu?

Den viktigaste förklaringen är att världen förändras, och det i allt snabbare takt. Det behöver företag och andra arbetsgivare förhålla sig till. Och för att hålla jämna steg med utvecklingen behöver de rätt kompetens vid rätt tidpunkt. De fast anställda på IT-avdelningen är kanske inte rätt personer att utveckla den nya appen som ingår i bolagets digitaliseringsplan. Lösningen kan istället vara att ta in en konsult på ett tidsbegränsat uppdrag.

Ytterligare en anledning är möjligheten att jobba på distans på grund av bättre teknik, till exempel molntjänster som gör det möjligt att dela filer och jobba tillsammans i projekt oavsett var man befinner sig. Allt fler vill också ha möjlighet att jobba på distans. Något företag måste anpassa sig till för att kunna konkurrera om kvalificerad personal.

Den nya arbetsmarknadslogiken har lett till en omställning som nu är i full gång. Allt fler företag organiserar om och utöver sin fast anställda personalstyrka bygger man också flexibla frilansteam som kan jobba på plats på företaget, eller på distans. Detta eftersom de anser att konsultlösningar via bemanningsföretag eller inhyrda konsulter ger större möjligheter att hålla jämna steg med en föränderlig verklighet.

Vilka är då giggarna?

Giggarna - vilka är de?

I grova drag kan man dela upp dem i två huvudgrupper. Å ena sidan har vi vad vi skulle kunna kalla service-giggarna. Telefonförsäljning, servicebud, utdelning av material vid mässor och events eller annat som rör service. Gigget är oftast knutet till en specifik arbetsplats. Inte sällan är det ungdomar och studenter som vill tjäna extra pengar som utför uppdragen.

Den andra huvudkategorin är vad som brukar kallas digitala nomader. Det är den gruppen vi väljer att fokusera på i fortsättningen.

På samma sätt som den snabba digitala utvecklingen har drivit utvecklingen mot en mer flexibel, gig-baserad arbetsmarknad utgör den också förutsättningen för den digitala nomaden att utföra sitt jobb. Med hjälp av en dator kan hon eller han göra det från vilken geografisk plats som helst. Och uppdragsgivaren kan finnas var som helst i världen.

Bygger framtidens digitala lösningar

Den digitala nomaden kan vara allt ifrån utvecklare, programmerare och informationsarkitekt till digital analytiker, UX-designer och digital kreatör. Han eller hon är kompetent och medveten om sitt marknadsvärde.

Digitala nomader rekryteras ofta till välbetalda och högt kvalificerade uppdrag. Här hittar vi personerna som är med och bygger upp framtidens digitala lösningar.

De ser ett värde i att själva formge sin karriär och avgöra på vilket sätt de vill utveckla sin kompetens. För arbetsgivarna handlar det i stor utsträckning om att kunna erbjuda tillräckligt intressanta utmaningar för att kunna attrahera de bästa.

Så hur många är de, giggarna?

Utvecklingen mot en mer gig-baserad arbetsmarknad är en stark global trend. Gig-ekonomin är här för att stanna, och den kommer att fortsätta växa. Men exakt hur många svenskar som jobbar på det här sättet är svårt att få fram. Enligt statistik från SCB finns det i landet knappt 900.000 bolag som har färre än en anställd. Det är rimligt att anta att det bakom många av dessa finns personer som försörjer sig genom frilansverksamhet.

I USA uppgick det totala antalet frilansare till inte mindre än 57 miljoner enligt Upworks studie Freelancing in America. Den siffran utgör mer än 35 procent av den totala arbetsmarknaden och prognoser pekar mot att siffran kan stiga till 50 procent innan 2030. Här i Sverige gör SEB uppskattningen att 20 procent av arbetsmarknaden är giggbaserad idag.

Är gig-ekonomin något bra eller dåligt?

Är gig-ekonomin något bra eller dåligt?Det beror förstås på vem du frågar. För giggaren finns det en rad faktorer att räkna in på pluskontot. Större frihet och möjlighet att ta makten över den egna karriären är kanske de mest uppenbara. Giggaren kan välja uppdrag utifrån vad som känns mest intressant, utvecklande eller lukrativt. Och tacka nej till sådana som känns ointressanta eller inte funkar med de egna värderingarna.

Men gig-ekonomin innebär också utmaningar. Du tvingas ständigt vara på tårna. Det är ett måste att hålla kompetensen uppdaterad, att vara social och bygga vidare på ditt nätverk. Annars riskerar du att bli frånsprungen i konkurrensen. Något som förstås kan upplevas stressande.

Dessutom är du som giggare ansvarig för ditt eget skyddsnät i form av allt från ekonomi till hälsovård, försäkringar och pension.

Navigera i en ny verklighet

Den stora fördelen för företaget är att det blir lättare att anpassa organisationen efter förändringar i omvärlden både när det gäller konjunktursvängningar och kompetensbehov. Kompetens kan tillföras exakt när den behövs och rollen kan skräddarsys efter behovet. Den stora utmaningen är att navigera på den stora gig-marknaden. I gårdagens verklighet handlade det om att hitta rätt kompetens inom den egna organisationen, eller att nyrekrytera och få arbetsgivaransvar för ytterligare anställda under överskådlig tid. Idag finns det en global marknad att söka exakt kompetens på. Exakt för den tid den behövs. Det ställer helt nya krav på företagens HR-avdelningar.

På Ada Digital både rekryterar vi och hyr ut konsulter för uppdrag inom digital utveckling. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig hitta exakt den kompetens ni behöver? Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Kontakta Ada Digital!

Rekommenderat för dig