Skandia hittar framtidens IT-talanger via Ada Digitals nya talangprogram Diversity4Tech.

Lästid: 3 minuter

Skandia bygger framtidens utvecklingsteam genom Diversity4Tech

”Vi har fått in en spännande mix av utvecklare”

Banken och försäkringsbolaget Skandia i Stockholm är först ut att hitta topptalanger inom IT utifrån ett tydligt fokus på mångfald. En satsning som blir verklighet genom Ada Digitals nya talangprogram Diversity4Tech. Resultatet? En ny stark grupp av framtida .NET-utvecklare – med olika bakgrund och perspektiv – som tillsammans ger energi till hela organisationen.

Diversity4Tech talangprogram hos Ada Digital.

Från början var det framför allt talangprogrammets unika urvalstänk som väckte Skandias intresse. Vid uttagningen till Diversity4Tech ligger fokus på att identifiera och väga in deltagarna potential, personlighet och motivation för jobbet. Framför att efterfråga en traditionell utbildningsbakgrund. Något som sticker ut jämfört med andra talangprogram inom IT och Tech.

Mångfald i teamen skapar bästa resultaten

Jonas Rydensjö, ansvarig för talangprogrammet internt på Skandia.
Jonas Rydensjö, Skandia.

Programmets tydliga vision om att ge en bredare och mer diversifierad målgrupp av IT-talanger chansen att göra karriär i en växande bransch var något som tilltalade teamet på Skandia:

– Vi tyckte programmets urvalsprincip var spännande, mycket för att det var kopplat till mångfald och att vi på Skandia alltid strävar efter att ha en bättre mix av människor i våra team, säger Jonas Rydensjö, ansvarig för talangprogrammet internt på Skandia.

Jonas har själv, under sina år som ledare, också sett hur mångfald i teamen skapar de bästa resultaten.

Min upplevelse är att teamen som funkar allra bäst är grupper där kollegorna har olika syn på saker och vågar diskutera det. Med mångfald kommer helt enkelt nya perspektiv och nya sätt att lösa saker.

Jonas Rydensjö, ansvarig för talangprogrammet internt på Skandia

”Deltagarna är nyfikna och vill verkligen det här”

I skrivande stund har Diversity4Tech på Skandia varit i gång i snart två månader med totalt 13 IT-talanger – alla med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter i ryggen. Vissa har precis studerat IT medan andra har jobberfarenhet inom IT. Bland deltagarna finns också personer från helt andra branscher – som vill byta bana och nyligen avslutat en kortare utbildning inom IT.

Just mixen av deltagare skapar något av en unik dynamik i gruppen som bidrar till en positiv energi som smittar av sig ut i hela verksamheten, enligt Jonas.

– Det är en väldigt spännande grupp. De är nyfikna och det märks att de verkligen vill det här. Vi ser också att det finns en styrka i gruppen. Vi har inte bara fått starka deltagare, utan också en stark gruppering. Som delar mycket med varandra, hjälper varandra, tipsar varandra och vill varandra väl, vilket är väldigt kul att se, säger han.

Onboarding med fokus på psykologisk trygghet

Samtliga deltagare är utspridda i olika team på Skandia men kommer under programmets gång att ha en rad gemensamma aktiviteter tillsammans. Bland annat sociala events och upskilling med både interna och externa föreläsare.

– Vi vill ju att det här ska vara ett nätverk som ska leva vidare även efter programmen, så det känns fantastiskt att deltagarna genom dessa aktiviteter får naturliga ingångar i varandras teams även framåt.

Jonas berättar vidare att första tiden med gänget naturligt präglats av onboarding för deltagarna. Med fokus på att lära känna gruppen, det nya teamet, mentorerna och företagets övergripande vision och fokusområde. Stort fokus har också legat på att skapa psykologisk trygghet i gruppen.

– Vi har varit noga med att poängtera för deltagarna att det är okej att vara ny, att det tar tid att lära sig och det är en komplex värld att sätta sig in i. Att vi tydligt har gått ut med det, har verkligen gjort skillnad.

Tydligt partnerskap en framgångsfaktor

Tydligt partnerskap en framgångsfaktor bakom Diversity4Tech

Jonas lyfter det täta samarbetet mellan Skandia och Ada Digital som en framgångsfaktor för att satsningen fallit så väl ut.

– Det har från början varit ett tydligt partnerskap oss emellan, att vi gör detta tillsammans. Det har aldrig känts som att vi är beställare respektive leverantör utan vi har på detaljnivå kunnat lyfta och bolla idéer och haft en nära kontakt, vilket fungerar väldigt bra. Det blev verkligen ett skräddarsytt utbildningspaket utifrån våra behov, vilket känns jättebra.

Han är också imponerad av Ada Digitals rekryteringsprocess, där screeningverktyget Tengai bidragit till något unikt i processen.

– Självklart är det viktigaste i hela satsningen att hitta rätt personer och här gjorde Ada Digital ett jättebra jobb. Att fler gavs möjlighet att söka var ett jätteplus för oss och de kandidater som Ada Digital presenterade för oss var verkligen relevanta.

”Bra sätt att få in nya IT-talanger till Skandia”

Programmet pågår nu under nio månader och framåt väntar stort fokus på tekniska utbildningsdagar för att ge deltagarna fördjupad kunskap. Inte bara inom det egna området och teamet, utan för att få en helhetsbild av hela teknikflödet inom organisationen.

– Vi vill att deltagarna ska ha byggt en bra grund för att vilja vara kvar och bygga sin karriär här på Skandia. Det ger oss inte bara nya medarbetare utan också ny energi till hela organisationen. Många internt tycker det är kul att lära ut och samtidigt få teamen nya duktiga kollegor. Talangprogrammet är ett bra sätt för oss att få in nya krafter till Skandia, säger Jonas Rydensjö.

Vill du veta mer om Diversity4Tech? Tveka inte att kontakta oss på Ada Digital! Vi berättar gärna mer!

Läs mer och kontakta oss om Diversity4Tech

Rekommenderat för dig