Från idé till stark IT-talanggrupp: 6 framgångsfaktorer för Diversity4Tech - den nya generationen IT-talangprogram

Lästid: 4 minuter

Från idé till stark IT-talanggrupp: 6 succéfaktorer för Diversity4Tech 

”Det finns en energi kring de här talangerna som verkligen smittar av sig”

Efter nio intensiva månader är den första omgången av Diversity4Tech’s IT-talangprogram snart i mål. Resultatet? En stark grupp .NET-utvecklare som har injicerat energi, nya perspektiv och innovation i hela organisationen. Programansvariga Johanna Rydberg delar nu insikter och framgångsfaktorer från talangprogrammet och berättar varför hon tycker att fler borde våga satsa på Diversity4Tech.

IT-talangprogram med en flygande start

Johanna Rydberg, programansvarig för  Diversity4Tech - ett IT-talangprogram från Ada Digital
Johanna Rydberg, programansvarig Diversity4Tech

Det går inte att förneka att Ada Digitals nya talangprogram har haft en imponerande startomgång. Att erbjuda organisationer topptalanger inom IT – med ett tydligt fokus på att främja mångfald och innovation – har helt enkelt visat sig vara ett vinnande koncept.

Under premiäromgången har 13 talanger fått chansen att kickstarta sin karriär som .Net-utvecklare på Skandias huvudkontor i Stockholm. Alla noga utvalda av Ada Digital. Med vitt skilda utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Varav många från andra branscher som omskolat sig. Men med den gemensamma nämnaren att alla har de personliga egenskaper, potentialen och motivationen som krävs för att lyckas i rollen.

Deltagarna har sedan varit inhyrda som konsulter till Skandia under hela programperioden och fått kontinuerlig kompetensutveckling från Ada Digital. Även medverkande chefer på Skandia har fått utbildning i inkluderande ledarskap – som en del i Diversity4Tech.

6 framgångsfaktorer för Diversity4Tech

Vad är det då som har gjort programmet så framgångsrikt? Johanna nämner flera nyckelfaktorer: 

1. Nära partnerskap och kundspecifik design av upskilling 

Programmets grundsten är det nära samarbetet mellan Ada Digital-teamet, kunden och programdeltagarna.  

–  Den största framgångsfaktorn är helt klart att få jobba tillsammans! Vi skräddarsyr varje steg i programmet för att ge såväl alla deltagare som kundbolaget en personlig och unik upplevelse, berättar Johanna. 

2. Mod och vilja i chefsledet

För att skapa verklig förändring krävs mod och vilja att tänka om från cheferna. Det menar Johanna har varit tydligt i samarbetet med Skandia kring talangprogrammet. Cheferna har visat ett imponerande intresse och öppenhet för att vilja utvecklas, utmana sig själva och prova nya metoder för att maximera programmet: 

– Cheferna har verkligen vågat utmana sig själva och arbeta på lite nya sätt för att få mesta möjliga effekt av programmet. Det tror jag är väldigt viktigt för att lyckas. Sen är det såklart en stor fördel att de ser vikten av att jobba med mångfald kring talangfrågan. 

Johanna Rydberg

3. Unik metodik för att identifiera potential

FAQ Diversity4Tech talangprogram

Programmet har en vetenskapligt grundad rekryteringsprocess som fokuserar på förmågan att lära sig. Detta gör att rekryterarna på Ada Digital effektivt kan identifiera och leverera talanger med den IT-kompetens, potential och drivkraft som är nödvändig för att långsiktigt utvecklas och bidra till framgång inom organisationen:

– Det som är unikt med Diversity4Tech är att vi kan attrahera fler, nå fler, få in fler – och sedan ta till vara på all deras potential. Det är ju det vi är ute efter när vi rekryterar till ett IT-talangprogram. Förmågan att lära är så oerhört central. Det är allt för vanligt att stirra sig blind på kunskap här och nu, när det viktigaste av allt är förmågan och viljan att lära sig!

4. Positiv respons och spridning av innovation

Deltagarnas engagemang har varit en annan viktig faktor. Responsen på talangprogrammet har varit enormt positiv, deras energi och vilja att förstå och vara med och bidra till innovation har inte gått obemärkt förbi.

– Det finns en energi kring de här talangerna och hela gruppen som verkligen smittar av sig. Både inom utvecklingsteamen där talangerna jobbar i vardagen och inom organisationen i stort. Det bidrar till en innovationskraft och faktisk progress för hela bolaget.

5. Ansvarstagande i mångfaldsfrågan

Diversity4Tech står för mer än bara teknisk kompetens; programmet representerar även socialt ansvarstagande och inkludering, vilket är viktigt att man som Tech-arbetsgivare vill ta ansvar för.

– Det är absolut en viktig faktor. Förutom den uppenbara fördelen med att ha ett talangprogram, att man får in talanger som snabbt kan bidra i sina team med sin tekniska kompetens och har förmåga att lära sig – så får man så mycket mer.

– Talangprogrammet är varumärkesbyggande utifrån ett Employer Branding-perspektiv. Det är jätteattraktivt idag att som arbetsgivare ta ansvar i frågor kring mångfald och inkludering. Det törs jag säga att man inte får med något annat talangprogram inom IT-branschen.

Johanna Rydberg

6. Delade insikter och kontinuerlig uppföljning

Delade insikter och kontinuerlig uppföljning - en framgångsfaktor för IT-talangprogrammet Diversity4Tech

Även en agil och iterativ metodik genom hela konceptet där insikter delas och uppföljning är centralt, har varit avgörande för programmets framgång. Diversity4Tech främjar individuell utveckling genom skräddarsydda planer för varje kund och talang. Kontinuerlig utvärdering med feedback och ett bra mentorskap är kärnan i programmet och stärker banden mellan deltagarna, men också säkerställer att utfallet av programmet blir riktigt bra.

– Vi är med både talangen och kunden från dag ett och jobbar gärna iterativt i leverans. Från att vi rekryterar in en person till att vi löpande utvärderar under hela programmet. Det är transparent och ärligt.

– Vi på Ada Digital gillar att dela med oss av insikter, och gör anpassningar löpande utifrån feedback och insikter. Därför jobbar vi väldigt mycket med att dela erfarenheter mellan talangerna. Bland annat har vi inom talanggruppen ett forum dedikerat till erfarenhetsdelning och att bygga psykologisk trygghet, något som också uppmuntras att talangerna tar vidare till respektive team.

En hållbar framtid inom Tech-branschen

Johanna avslutar med en vision om att Diversity4Tech tar ansvar för en hållbar framtid inom Tech-branschen. Hon betonar att det inte behöver vara komplicerat att starta och driva ett framgångsrikt IT-talangprogram. Med rätt verktyg, kunskap och en vilja att tänka nytt kan varje organisation utnyttja den outnyttjade potentialen och göra betydande framsteg:

– Vi har processen, verktyget och know-howet. Det enda som krävs från kundens sida är ett mod och en vilja att förändra. Helt enkelt göra saker på ett lite annat sätt för att få en större effekt. Sedan sköter vi på Ada Digital resten.

Rekrytera IT-talanger med Diversity4Tech – nya generationen talangprogram

Vill ditt företag också få in nya topptalanger inom Tech med hög potential att bidra till innovation och affärsutveckling? Samtidigt som ni tar ansvar för att främja mångfald och inkludering inom IT-branschen och på så sätt stärker ert employer brand? Satsa på Diversity4Tech’s IT-talangprogram från Ada Digital! 

Kom igång idag!

Rekommenderat för dig