Search inom rekrytering är i många fall avgörande för att hitta och nå ut till de bästa kandidaterna.

Lästid: 2 minuter

Kompetensbrist? Därför är bra search viktigt vid IT-rekrytering

Så lyckas Ada Digital med sin datadrivna search

När kompetensbristen är ett faktum är bra search vid rekrytering en viktig – ofta avgörande – pusselbit för att hitta och nå ut till de bäst matchade kandidaterna inom IT och Tech. Här berättar Ada Digitals searchansvarige, Jesper Senke, mer om Ada Digitals insiktsdrivna search och vilka vinster den ger för kunderna genom hela rekryteringsprocessen.

Vad betyder egentligen search inom rekrytering? Jo, search handlar om att hitta och nå ut till rätt kandidater för en specifik tjänst. Inom search är det viktigt att förstå kandidaterna och arbetsmarknaden –för att kunna få en person som inte aktivt söker jobb att ta ett nytt kliv i karriären.

Hur går då search till? En bra search bygger inte enbart på att använda rätt plattformar och verktyg. Det verkliga hantverket ligger i hur dessa tillämpas på bästa sätt. Och inte minst hur aktuell data tillsammans med relevanta insikter presenteras och används under rekryteringsprocessen.

Bäst i Norden enligt LinkedIn

Ada Digital vann pris för din search inom IT-rekrytering på LinkedIn Talent Awards 2022.

På Ada Digital är teamet specialiserade på rekrytering- och konsultlösningar samt talangprogram inom IT och digital utveckling. För att nå bästa resultat har kollegorna sedan start arbetat aktivt med search och ständigt optimerat och effektiviserat sin data- och insiktsdrivna process. Ett arbete som gett så goda resultat att teamet blev vinnare på LinkedIn Talent Awards 2022. Detta i den nordiska kategorin ”Search and Staffing Talent Engagement”, som just bygger på data och engagemang rörande att nå ut till talanger.

Tätt samarbete i teamet för bästa resultat

Jesper Senke, ansvarig för search på Ada Digital, är självklart väldigt nöjd över utmärkelsen. Ett kvitto på att han och kollegorna har hittat ett vinnande arbetssätt.

En framgångsfaktor för Ada Digital är det engagemang, driv och intresse som finns för search i teamet, menar Jesper.

– Vi jobbar alla tätt ihop, bollar idéer, har regelbundna workshops och testar ständigt nya arbetssätt. För att vi ser att det ger goda resultat.

En annan viktig del är att det finns en tydlig searchplan och struktur för avstämningar kring aktuell searchdata – både i teamet och direkt med kund. För att på det mest effektiva sätt komma vidare i processen.

Stora vinster med search vid rekrytering

Vinsterna med search vid rekrytering är många för en arbetsgivare idag – och inte bara i jakten på potentiella kandidater. Bra searchdata ger också viktiga insikter kring ett företags arbetsgivarvarumärke och hur rekryterande chefer och ledare bör jobba framåt.

Det kan till exempel handla om hur potentiella kandidater ställer sig till ett visst företag och arbetsplats. Men också vad de säger om arbetsbeskrivningen för den aktuella rollen, tekniken, löneläget, förmånerna, möjlighet till remote work med mera.

Utifrån dessa inspel direkt från kandidater kan arbetsgivare sedan vässa sitt erbjudande och kommunicera och engagera fler kandidater att söka jobbet.

Svårt? Inte med rätt samarbetspartner.

– När vi arbetar med search är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för att göra det så effektivt som möjligt. Vi gör det genom att jobba datadrivet, samla in insikter och ständigt reflektera och revidera för att säkerställa att vi alltid är på rätt bana! Så hittar vi de bäst matchade kandidaterna, säger Jesper Senke.

Vill du veta mer om hur Ada Digital kan hjälpa till med IT-rekryteringar där searcharbete ingår? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till att hitta dagens och morgondagens chefer och specialister inom IT och Tech.

Kontakta oss på Ada Digital!

Rekommenderat för dig