Searchdata ger viktiga insikter vid IT-rekrytering.

Lästid: 5 minuter

Gästblogg: Ingen searchdata – ingen utveckling

Vår searchdata är nyckeln till framgång

För att utvecklas och bli bättre behöver alla kontinuerlig feedback. Positiv och negativ återkoppling kring vad som är bra, och vad som kan bli bättre. Det gäller även inom IT-rekrytering. Särskilt search. Att samla searchdata och utveckla den till rekryteringsinsikter gör att vi på Ada Digital utvecklas hela tiden. När andra springer långdistans, tar vi smartare och kortare vägar till att hitta och attrahera svårfångade IT-specialister. Vill du veta hur vi gör?

mathias jonsson rekryterare ada digital data search resultat

Gästskribent:
Mathias Jonsson
Team Lead & Talent Business Partner
Ada Digital

Data och analys är ett av de områden där svenska företag rekryterar som mest just nu. Ada Digital får dagligen frågor kring rekrytering av data scientists och webbanalytiker. Allt ska mätas och följas upp för att öka företagets förståelse för insiktsdrivet arbete.

Bra tycker vi. För det behövs. Även hos oss på Ada Digital. Och vi har blivit inspirerade och utmanade av våra kunder. Att bli mer datadrivna och att lära av insikter. Att stanna upp och reflektera, och utifrån vår rekryteringsdata leverera lite bättre varje gång. Och vi har lyssnat.

Idag har vi en helt data och insiktsdriven search process. Något som är unikt inom IT-rekrytering. Traditionellt sett har rekryteringsbranschen alltid fokuserat på sin nästa rekrytering. Att sätta rekryteringen, fakturera och så vidare till nästa uppdrag. En kultur som innebär att man tappar fart om man stannar upp och kollar i backspegeln.

Vår searchdata gör att vi hittar kandidater

För att lyckas är en datadriven search process och rätt searchdata nyckeln. Vår searchdata är grunden i allt vi gör. Det gäller speciellt vid kontakterna med svårfångade IT-specialister. Genom att stanna upp och se vad vi gör varje dag, kan vi göra allt ännu bättre. Speciellt med rätt data. För searchdata har vi. I mängder. Och rätt data gör att vi hittar rätt kandidater snabbare till våra kunder.

Men visst finns det utmaningar. Det är inte så lätt som att bara ta in en analytiker och så, vips, blir organisationen i fråga datadriven. Det handlar i stor utsträckning om att förändra företagskulturen, hur man tar beslut (våga lita på datan!) och möter sina utmaningar. På precis samma sätt är det för oss inom rekrytering.

En rekrytering ska inte vara ett långdistanslopp

En rekryterare mäts främst på hur fort den springer framåt, oavsett distans. Om varje rekrytering var ett distanslopp, hur effektivt och hållbart vore det då för en rekryterare att alltid springa samma väg, i samma höga fart från start till mål? Det är inte bara krävande med stora risker för skador, utan det blir också ganska oinspirerande.

Tänk istället om det fanns smartare och kortare vägar från start till mål. Nya vägar. Och tänk om man inte ens behövde börja från start? Det är vad vi på Ada Digital gör varje dag med vår datadrivna search och insiktsarbete. Vår searchdata utvecklar helt enkelt hur vi jobbar så vi alltid ligger flera steg före.

Så hur går det till? Vad gör vi för att spurta när andra springer i samma takt? Vad många tror är att de kommer lyckas med att undersöka bästa vägen framåt om de köper ett system som kan göra avancerade statistiska uträkningar. Det får gärna vara dyrt med både fasta och löpande kostnader, med möjlighet att göra tillägg.

Vi behöver också tekniska och analytiska personer att tillgå som kan göra coola script och effektiva automatiseringar. Sen får de gärna visualisera upp effektfulla dashboards med vår data där vi exakt kan se hur och vart vi ska springa. Det betalar vi förstås extra för. Då är vi i mål! Skönt…

Men… så lätt är det förstås inte

När ordet data nämns upplevs det alltid som något hårt. Svårt. Det är märkligt, när det som är väsentligt för att lyckas få till en datadriven organisation handlar om så många mjuka värden. Och just mjuka värden har varit avgörande i vårt implementationsarbete på Ada Digital. Det har handlat om att vara:

  • Nyfikna – det ska vara spännande att försöka förstå varför det är som det är.
  • Transparenta – alla delar med sig av sin data.
  • Flexibla – öppna för oväntade utfall och kunna anpassa sig till det.
  • Kritiska – att inte utgå från det vi tror utan våga testa och försöka få svar på hypotesen.
  • Modiga – våga ta beslut utifrån insikter och inte magkänsla eller tradition.
  • Långsiktiga och tålmodiga – för att kunna dra slutsatser och se mönster behövs större mängder data över en längre tid.

Det är alltså framför allt vårt team på Ada Digital och vår kultur som innefattar dessa delar som gjort det möjligt för oss att bli mer datadrivna.

Den stora utmaningen har alltid varit att få in valid data från search, alltså när vi kontaktar kandidater för att tillsätta våra kunders lediga jobb. Utmaningarna har legat i att vi är fler som searchar och att vi är på olika plattformar. Det innebär att vi inte bara kan ha ett system för allt. Vi jobbar med blended data, vilket innebär att vi fått bygga ett eget system, anpassat för oss och våra behov. Givetvis GDPR-säkrat.

Data är så mycket mer än svarsfrekvens

Så vilken data samlar vi? Svarsfrekvens är givet. Det går lätt att få fram svarsfrekvensen, alltså hur många som återkopplar positivt, negativt eller obesvarat. Det ger oss en förståelse för hur många vi behöver kontakta i snitt för ett positivt svar.

Men vi vill veta mer, eller hur? Exempelvis är det intressant att veta om svarsfrekvensen skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, men också om det finns någon skillnad mellan olika företag. Påverkar olika anställningserbjudanden? Finns det några yrkesgrupper inom vissa bolag som sticker ut? Tänk om! Det är inte bara spännande för oss utan också väldigt värdefull information för berörda företag.

Visst är det spännande? Och detta är ändå bara övergripande information. Vi mäter nu, och försöker förstå varför kandidater tackar ”nej”. Finns det något samband för olika yrkesgrupper?

Och vad händer när de tackar ”ja”? Då ska de ju träffa oss på Ada Digital men hur många gör det egentligen, hur många droppar av i detta steg? Hur många tappar vi mellan oss och kundmötet, och hur många tappar vi efter kandidaten träffat kund? Frågorna vi ställer oss är många.

Utgå från searchdata och sätt upp hypoteser!

Faktum är att vi faktiskt har all information! Det ger ju inga svar i sig utan det visar bara hur det ser ut.

Det som blir riktigt intressant (hur spännande kan det bli egentligen?) är att ta fram frågeställningar och sätta upp hypoteser utifrån den data vi har.

Exempelvis kan vi fråga oss varför vi har ett tapp av javautvecklare. Hypotesen kan vara att vi tappar dem efter vi haft en telefonavstämning med dem. Ok! Då mäter vi searchdata på tappet mellan positivt svar från javautvecklare till avstämning, och avstämning till intervju hos Ada Digital. Oj! Hypotesen verkar stämma. Då blir nästa fråga varför tappar vi dem vid avstämning? Hypotesen blir då….. Ja, ni fattar grejen.

Det är det här vi kallar datadrivet. Utmaningen är att just våga ställa frågorna, utforska kring svaret och faktiskt agera utifrån searchdata och insikt. Inte på magkänsla eller tradition.

Målet är att försöka förstå vad vi kan göra för att öka våra chanser att göra en så bra rekrytering som möjligt till dig som kund. Att hitta en medarbetare som är med och driver er affär framåt.

Detta är inget vi håller för oss själva, utan våra kunder får ta del av den data som berör deras företag och yrkesgrupp.

Tycker du det låter lika spännande som vi som jobbar med det varje dag, så får du gärna höra av dig till oss på Ada Digital så berättar vi mer!

Kontakta Ada Digital!

Rekommenderat för dig