Rekrytera IT-säkerhetsspecialist

Rekrytering inom IT-säkerhet? Vi hjälper dig!

Rekrytera en IT-säkerhetsspecialist när du behöver minska er digitala sårbarhet och skydda från hot såsom Malware, phising och andra IT-attacker. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering.

Vad gör en IT-säkerhetsspecialist?

Kort sagt jobbar personen med informationssäkerhet och minskar risken för att ni ska drabbas av cyberhot. Till exempel genom att stötta verksamheten i informationsklassning, att se till att system håller en hög säkerhetsnivå eller ta fram rutiner för säker informationshantering.

Ibland kallas en IT-säkerhetsspecialist även för CyberSecurity Specialist, IT Security Coordinator, Information Security Officer eller kort och gott säkerhetskonsult.

Rekrytering av IT-säkerhetsspecialist

Du behöver en IT-säkerhetsspecialist när du vill skydda organisationen mot phishing attacker, keyloggers, malware och andra cyberhot.

Dessutom hjälper en säkerhetsspecialist er med riskanalyser och tar fram rutiner för incidenthantering och skyddsåtgärder. Liksom samarbetar med systemägare och tekniker för att öka datasäkerheten.