Rekrytera en UX-designer när du behöver någon som förstår dina användare och besökare, liksom har kapacitet att konvertera dem till köpande kunder. Med andra ord: en specialist på digital användarupplevelse! Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med din nästa rekrytering av ux-specialister.

Vad gör en UX-designer?

UX är en förkortning för user experience – även kallat användarupplevelse på svenska. Så en UX-designer jobbar kort och gott med att designa användarupplevelse, beteendeanalys och digital design. Till exempel i spel, mobiler, appar eller på webben. Allt för att utseendet och funktionerna ska passar användarens syfte.

Som UX-designer är målet att göra användandet enkelt, tillgängligt och effektivt. Användarvänlighet i fokus. Men likväl att med hjälp av rätt utformning styra användarna till det en webbsida eller applikation är tänkt för. Och skapa konvertering. UX-design helt enkelt.

Även om rollen som UX:are kan skilja sig åt mellan olika bolag omfattar den oftast allt eller delar av följande:

  • Interaktionsdesign – för att skapa ett bra flöde och göra det lätt att navigera på en sida eller app
  • Konvertering, user research och användartester  – för att förstå och styra användarens beteende
  • Facilitering – t ex workshops för att samla in organisationens syfte och mål med produkten och omvandla den till något användarna vill ha
  • Visuell design – för att ta fram interaktions- och designmönster som kan användas för att säkerställa en konsekvent användarupplevelse.

Rekrytering av UX-designer

Låt oss börja så här: det spelar ingen roll hur tekniskt bra din produkt är om den inte når ut till användarna.

Så att rekrytera en UX-designer är att framtidssäkra din digitala affär. Genom att säkerställa att användare och köpande kunder inte väljer en annan motsvarande produkt för att din är för komplex, tråkig eller svår. Närmast alla framgångsrika och moderna techbolag har en riktigt bra UX-design och användarupplevelse, som får användaren att bli förälskad.

En UX-designer sitter ofta i utvecklingsteamen och jobbar nära utvecklare, produktägare, analytiker och konverteringsspecialister.

Rekrytera med Ada Digital

Med vårt specialistområde Digital Commerce har vi goda förutsättningar att hjälpa dig med rekrytering och konsultuthyrning av en UX-specialist. Vi förstår den digitala affären och har god kunskap om UX-design och vad en UX-designer gör, samt hur man genom (vårt eget samt externa) nätverk kan nå ut till den här nischade målgruppen.

Vi ser till att ha hög digital kandidatattraktion genom noga uttänkt inkluderande talent marketing. Allt för att kunna rekrytera rätt kompetens till din digitala transformation inom användarupplevelsen. Vi gör detta i nära samarbete med er så att vi gemensamt bygger ert employer brand.

För dig som vill veta mer – läs vidare här om UX:ens historia.

Behöver du rekrytera? Använd gärna formuläret för att komma i kontakt med oss direkt!