IT-kandidater ställer krav på remote arbete efter corona

Lästid: 4 minuter

Fler IT-kandidater ställer krav på remote-arbete

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

”Rollen låter väldigt intressant, dock är jag endast öppen för tjänster där jag permanent får arbeta remote helt eller vissa dagar, även efter pandemin.”

sara scheef vd ada digital

Sara Scheef, VD Ada Digital

Kommentaren ovan, tillsammans med flera andra citat nedan, är något vi på Ada Digital möter varje dag i dialogen med attraktiva kandidater inom IT och digital utveckling. Trenden blir allt tydligare och de tidigare önskemålen om hemarbete har nu blivit krav – för att föra en vidare dialog kring ett karriärbyte.

Enligt en undersökning från Netigate arbetar drygt hälften, 53 procent av svenskarna, hemifrån just nu. För de som arbetar inom IT är siffrorna betydligt högre – vi uppskattar att de landar över 90 %.

För hemarbetet under corona har gett mersmak. Framför allt är det möjligheten att i högre grad planera sin arbetsdag och få bättre balans i livet som helhet, som lyfts fram i undersökningen. Däremot saknar många det sociala samspelet med kollegor på arbetsplatsen. Samt upplever att internkommunikation och samarbete mellan avdelningar har försämrats.

Dock ska jag vara helt öppen och ärlig med dig, som min situation ser ut just nu kan jag i princip bara byta arbete om den nya tjänsten innebär remote-arbete, dvs jobba hemifrån. Jag förstår att många arbetsgivare fortfarande inte anser att detta är okay pga många olika anledningar.

I samma undersökning uppger också många att de vill fortsätta att jobba helt eller delvis hemifrån när pandemin klingar ut. Och det är just det här vi just nu ser på Ada Digital. Allt fler IT-kandidater ställer frågor om hur arbetsgivare ser på remote-arbete. Det är för många sökande en nyckelfaktor till om de ska byta jobb eller inte. 

Win-win med hemmajobb

Och det här kan bli en riktigt stor möjlighet och konkurrensfördel för alla företag som vill attrahera bristkompetenser! Men det kan också bli en fallgrop för de företag som inte vågar erbjuda möjligheten. Det behöver inte röra sig om heltid, men definitivt möjlighet att jobba hemma två till tre dagar i veckan.

Länge har branschen pratat om en kompetensbrist inom IT och tech och därmed har kandidaterna även en gynnsam position att välja de arbetsgivare som har ett attraktivt erbjudande. Till exempel har flexibla arbetstider varit en återkommande och viktig fråga.

Remote-arbete stor förmån

– I Stockholm har vi ofta större pendlingsavstånd vilket medför en stress i vardagen. Men kan arbetsgivare vara delaktiga i att minska den stressen genom att tillåta arbete hemifrån så är det många kandidater som ser det som en stor förmån, säger Sara Scheef, VD på Ada Digital som fortsätter nedan:

Tack för meddelandet. Just nu är jag endast intresserad av jobb som utförs 100% på distans. Även efter Covid. 

– Andra önskemål som blivit tydligare är att många vill sitta ostört och jobba. Öppna kontorslandskap har klara fördelar, särskilt vad gäller teamwork och agil utveckling. Men det ställer också krav på individen att vara extrovert, alltid nåbar och tillgänglig. Jag tror många människor söker sig till mixen av dessa två världar, något vi ser alltmer just nu.

Hur ska företag hantera kandidater som idag efterfrågar remote-arbete i första intervjun?

– Det viktigaste är att landa i vilken policy man som företag har kring detta och att kommunicera det tydligt. Beroende på vilken bransch och roll man är i kan distansarbete fungera mer eller mindre bra. Kommunicera tidigt vad som gäller eftersom det är kandidaternas vanligaste fråga.

”En dealbreaker för mig när jag byter till min nästa arbetsplats är att kunna jobba helt eller nästan helt remote – så om det är möjligt så fångar det här jobbet mitt intresse.”

– Kan man erbjuda 100 % eller åtminstone 40 – 60 % distansarbete så är det en mycket stark förmån som man inte ska tveka att kommunicera ut. Jag tror också vi kommer se olika policys på samma företag. På IT-avdelningen har fler möjlighet att jobba hemifrån än på kundtjänst.

Vilka misstag gör företagen som stänger dörren till 100 % remote?

– De missar värdefulla medarbetare. I värsta fall riskerar det att påverka deras digitala produktutveckling. Om man inte låter personal jobba remote så bör företaget ha en mer kreativ strategi om hur man ska lyckas rekrytera bristkompetenser i stället. Det kan till exempel innebära att släppa kravet på svenska, för att attrahera mer internationell kompetens. Det kan också handla om att satsa mer på juniorer och mentorskap för att lära upp dem.

Tack för att du kontaktar mig! Det låter väldigt intressant, dock är jag endast öppen för tjänster där jag har möjlighet att arbeta en hel del hemifrån, även efter pandemin. Om det skulle finnas sådana möjligheter i framtiden så får du gärna höra av dig igen!

– Om man fortsatt söker enbart svensktalande, erfarna specialister såsom t ex systemutvecklare, så tror jag på sikt att det blir ofrånkomligt att inte erbjuda delvis remote-arbete. Det räcker inte med att säga att man är en flexibel arbetsgivare. Kandidaterna vill veta – redan i platsannonsen eller vid en searchkontakt – hur mycket de kan arbeta hemifrån, innan de hakar på.

Hur kan företag tydligare lyfta fram att de är positiva till remote-arbete?

– Berätta exakt hur mycket distansarbete som är möjligt. Undvik generella termer som att ”vi är öppna för mer flexibilitet efter pandemin än vi hade innan”. Skriv ut informationen i annonser och i all skriftlig kommunikation med kandidaterna. Säkerställ också att alla chefer är positiva till beslutet, annars blir det lätt dubbla signaler för de sökande. Och slutligen, anpassa ledarskapet och onboarding så den nya medarbetaren får en bra upplevelse oavsett var de befinner sig.

Bilder: Jason Strull via Unsplash

 

Ada Digital rekryterar och hyr ut digital kompetens som kan din affär!

Vill du veta mer hur vi på Ada Digital kan hjälpa dig som arbetsgivare att attrahera personal som vill arbeta remote eller på kontoret? Vi specialiserar oss inom IT-områdena TechData & AnalyticsDigital Commerce och IT Security. Vill du veta mer? Hör av dig nedan!

Vi hjälper dig attrahera och rekrytera din nästa medarbetare!

Rekommenderat för dig