Ada Digital är specialister på att rekrytera roller som gör skillnad för din digitala affär och användarupplevelse. Vi hjälper dig gärna med rekrytering och konsulthyrning av UX-designers, Product Designers, interaktionsdesigners, grafiska designers, SEO-specialister och andra digitala marknadsroller. Du får en samarbetspartner som följer trenderna i branschen och utmanar dig när du inte gör det själv.

Utvecklingen av jobb inom den digitala affären går snabbt. Många yrken är helt nya, vilket gör att du som kund behöver ha en rekryteringspartner som har koll och som kan bedöma kandidaters eller konsultens potential framåt, oavsett vad personen tidigare jobbat med.

Vi ser till att ha hög digital kandidatattraktion genom noga uttänkt talent marketing, för att kunna rekrytera rätt kompetens till din digitala transformation.

Rekrytera digitala specialister och chefer

Behöver du rekrytera en specialist som ska bidra till er digitala affär och kundresa med integrerad growth marketing? Vill du jobba i nära partnerskap med en rekryterare som förstår det digitala, från verksamhet till teknik och hur dessa samspelar för att nå ett bättre resultat?

Ada Digital har stor erfarenhet av att rekrytera såväl tekniknära som affärsnära digitala roller. När vi rekryterar bristkompetenser jobbar vi med aggregerad riktad search för att hitta kandidater som inte är aktivt jobbsökande. För att lyckas attrahera kandidater är vi också måna om att lära känna våra kunder och den digitala transformation som de befinner sig i. Vår uppgift är att marknadsföra kundens resa framåt och matcha den mot kandidatens individuella utveckling. Vi är konsultativa och agerar gärna bollplank för att våra kunder ska lyckas säkerställa ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande.

På Ada Digital jobbar vi med agil rekrytering. Det innebär bland annat att vi har dagliga stand-ups där vi sätter konkreta mål, diskuterar kandidater med varandra och löpande driver processerna framåt. För dig som kund innebär det veckovisa återkopplingar och korta ledtider.

Gnom vår datadrivna rekryteringsprocess garanterar vi att du får:

  • Kandidater med hög potential
  • Medarbetare som snabbt kan anpassa sig till förändringar inom yrkesområdet
  • En modig och öppen syn på kompetens vilket möjliggör digital utveckling