5 situationer där det passar att hyra in en IT-konsult.

Lästid: 2 minuter

Förändringar på gång? Därför ska du hyra in en IT-konsult

Lägen då en konsult kan stärka den digitala affären

Digitalisering. Teknikskifte. Och en AI-revolution redo att förändra allt vi tidigare sett. Ja, vår snabbföränderliga värld kräver i allt större utsträckning snabba och flexibla lösningar för utveckla den digitala affären. Här kan en erfaren IT-konsult, interimschef eller förändringsledare vara svaret på ekvationen. Både på kort och lång sikt.

En IT-konsult kan bidra till den digitala affären på många sätt.

Samtidigt som lågkonjunkturen puttrar på och omvärlden skakar behöver många företag fortsätta gasa inom IT för att inte hamna efter i den tekniska utvecklingen.

Men för att bibehålla tempot krävs ofta specialistkompetenser, liksom erfarna ledare med lång erfarenhet av digital utveckling, som kan leda arbetet i mål. Tyvärr finns inte alltid dessa personer i befintliga IT-team. Och då kan en tillfällig konsult eller interimschef ofta vara en smart och kostnadseffektiv lösning.

Interimkonsult påverkar organisationen

– Interimschefer har en intressant roll. De kliver in i det dagliga arbetet från dag ett.

Det säger Viktoria Rubin, doktorand vid Stockholms universitet, till Chefstidningen. Hon forskar kring hur organisationer använder interimschefer för att bidra till förändringar. Från sin forskning lyfter hon bland annat hur en interimschef kan bidra med nya infallsvinklar på problem samt det hon kallar handlingskompetens. Det vill säga att man kan visa organisationen att det finns andra sätt att göra saker, genom att man är med i det dagliga arbetet.

Att den inhyrda personen inte har någon historia eller tidigare relationer inom organisationen kan också vara en fördel vid förändringsarbete, menar Viktoria Rubin. Då den objektiva rollen gör förändringen mindre kontroversiell.

Läs även: Checklista när du hyr in konsulter

”Injektion av nytänkande”

Att det idag finns ett ökat tryck på interimskonsulter inom IT är något som Mathias Jonsson, Talent Business Partner på Ada Digital, märker av. Han menar att en tillfällig interimskonsult eller chef kan vara särskilt värdefull inom Tech-branschen, där tempot ofta är högt och förändring en konstant faktor.

– En IT-konsult kan ge en injektion av nytänkande och öppna ny vägar framåt för ett bolag. Hen kan ifrågasätta gamla tillvägagångssätt, som allt som oftast kan vara svårt att se bortom, men där det kan finnas nya vägar som ger ett ökat resultat och effektivitet, konstaterar Mathias.

5 utmaningar där en IT-konsult kan göra skillnad

 1. Digitaliserings- och utvecklingsprojekt
  För att driva på digitaliseringsresan krävs ofta spetskompetenser som inte finns inhouse. En IT-konsult eller interimschef, med erfarenhet från liknande uppdrag, kan då komma in och leda era projekt i mål.
 2. Teknikskifte och AI
  I samband med systembyten eller i arbetet med nya implementeringar, t ex innovativa AI-lösningar, behövs det ofta mer specifik spetskompetens. Men endast under en begränsad period. Då kan en konsultlösning vara svaret.
 3. Uppsägningar och sjukskrivningar
  När en digital specialist eller IT-chef plötsligt försvinner kan både projekt och det vardagliga arbetet tappa fart. En konsult kan då snabbt vara på plats, fylla tomrummet och säkerställa att arbetet flyter på tills det att en permanent lösning är på plats.
 4. I väntan på ny medarbetare
  Kompetensbristen har länge varit den största utmaningen inom IT och Tech, vilket också naturligt sinkar rekryteringsprocessen. För att inte tappa fart, i väntan på en ny medarbetaren, kan en IT-konsult eller interimschef vara ett bra alternativ.
 5. Nya perspektiv
  Att få in extern kompetens i teamet kan ge ny energi och kraft. Utan att färgas av historik och personliga relationer kan en IT-konsult ”röra runt i grytan”, komma med nya infallsvinklar, innovationer och bidra med sin kunskap och erfarenheter från andra arbetsplatser.
Hyr IT-konsult via Ada Digital

Hyr IT-konsult från Ada Digital

På Ada Digital är vi specialiserade på att hitta rätt kompetens och motiverade personal inom IT och Tech. Tack vare ett stort nätverk av kvalitetssäkrade konsulter kan vi särskilt snabbt presentera intressanta profiler inom följande fokusområden:

Vill du veta mer om våra interima IT-konsulter? Eller upptäcka hur flexibla konsultlösningar kan hjälpa er på lång eller kort sikt? Tveka inte att höra av dig!

Hyr IT-konsult

Rekommenderat för dig