Framtidens chefstitlar inom tech

Lästid: 4 minuter

Trendspaning! Har du koll på framtidens chefstitlar inom Tech och IT?

Nya C-titlar för digitala chefer

Vad är framtidens chefstitel för digitala chefer? Tja, historiskt har ”C-suite” främst inneburit tre nyckeltitlar. Men tekniken och den digitala utvecklingen förändrar nu dess karaktär, inte minst för chefer inom IT och Tech. Så häng med på vår trendspaning om vilka chefstitlar inom Tech som följer med in i framtiden!

Arbetsuppgifterna för de tre traditionella C-titlarna CEO (Chief Executive Officer), COO (Chief Operation Officer) och CFO (Chief Finance Officer) är antagligen hyfsat lika oberoende av vilket företag du jobbar på. Men benämningen för de nyare chefstitlarna, och då särskilt chefstitlar inom Tech och IT, kan variera mycket beroende på vilket företag du frågar.

En organisations Chief Digital Officer kan hos en annan verksamhet kallas för Chief Technology Officer. Och så vidare. Dels beror detta på att många av chefstitlarna inom Tech är så pass nya och inte riktigt etablerade, dels på att ordet ”digital” är så pass brett.

Här har vi samlat 11 av framtidens chefstitlar att ha koll på inom digital management!

CTO – Chief Technology Officer

På svenska brukar rollen kallas för IT-chef eller teknisk direktör. En CTO ansvarar för de exekutiva teknikbesluten inom ett företag, och rapporterar vanligtvis till CIO:n, alltså Chief Information Officer. Vissa företag kombinerar en CTO och en CIO, och finns båda rollerna på arbetsplatsen kan dessa fokusera på olika teknologiska områden. Ansvarsuppgifterna för rollerna är huvudsakligen att ta fram en långsiktig forsknings- och utvecklingsstrategi, implementera planer för teknologiska framsteg samt att ta fram en budget för teknologiska behov inom företaget.

Rekrytera CTO

Framtidens chefstitlar inom tech

CDO – Chief Digital Officer

CDO kan antingen stå för Chief Digital Officer eller Chief Data Officer. Gränsen mellan en Chief Digital Officer och en Chief Information Officer har suddats ut mer under de senaste åren. Men det finns några vanliga skillnader. Vissa företag menar att en CDO är mer marknadsföringsfokuserad och har fokus på sociala medier och online-communities. Andra menar att en CDO snarare fokuserar på det som sker internt, samt att övervaka företagets digitala kultur och teknikplattformar.

CDO – Chief Data Officer

Fokus för en Chief Data Officer är att ansvara för fyra delar inom data: styrning, drift, innovation och analys. Vidare vägleder en CDO hur företag använder företagets data – allt från att säkerställa att datakvaliteten upprätthålls till att föreslå nya sätt att få fram kommersiellt värde ur data. Vidare övervakar CDO:n skyddet mot cyberattacker och dataintrång, i nära samarbete med nästa titel.

CISO – Chief Information Security Officer

I korta drag säkerställer en CISO att varje del hos ett företag underbyggs av strikta cybersäkerhetsåtgärder. Detta blir en mycket viktig roll med tanke på att ju fler digitala kontaktpunkter som finns inom ett företag, desto större blir risken för att de utsätts för IT-brottslighet. Vidare har en CISO en viktig funktion i att utbilda övriga i verksamheten gällande cyberhot, IT Security och ansvarar även för att ta fram en hållbar cybersäkerhetsstrategi.

Rekrytera eller hyr specialister inom IT-säkerhet

RTE – Release Train Engineer

En RTE har en agil roll inom SAFE (Scaled Agile Framework). I sin roll underlättar en RTE processer och genomförande på programnivå, driver utvecklingen framåt, hanterar risker och är samtidigt Scrum Master på heltid inom just SAFe.

Läs även: 5 agila roller du bör ha koll på

CMT – Chief Marketing Technologist

En CMT är teknisk kunnig inom marknadsföring och digitala medier. I rollen ansvarar en CMT för att leda organisationens marknadsföringsteknik. Den tekniska marknadschefen har en bred roll och är samtidigt strateg, konstnärlig ledare, teknikchef och utbildare. Om ett företag inte är ett typiskt ”teknikföretag”, måste det i dagens värld ändå kunna använda teknik i sin marknadsföring. Det här är i sin tur viktigt för att lyckas optimera företagets marknadsföringsstrategi, samt för att lyckas ha rätt gränssnitt mot sin målgrupp genom digitala kanaler.

Framtidens chefstitlar inom tech

CRO – Conversion Rate Optimization 

En CRO ansvarar för att optimera ett företags konverteringar, och har som främsta uppgift att – baserat på data – se till att företagets digitala mötesplatser är optimerade för att konverteringen ska vara så hög som möjligt. I en digital värld är detta helt avgörande för att bolaget ska fortsätta vara framgångsrikt och växa. Trots att det finns olika definitioner av vad en konvertering är (beroende på vilket företag och CRO man frågar), är ansvaret detsamma för en CRO: En konvertering handlar om att få besökarna på en webbplats att göra det man vill att de ska göra.

AM – Analytics Manager

En Analytics Manager, eller analyschef, samlar in och analyserar data för att hjälpa kunder få värdefulla insikter och på så sät underlätta för dem vid beslutsfattande. Arbetsuppgifterna består främst av att analysera och hantera stora databaser för att generera ny information. En AM ansvarar även för utveckling och implementering av analyslösningar, samt generering av rapporter med syftet att förbättra sina kunders prestanda och hjälpa dem uppnå sina affärsmål.

Rekrytering och konsultuthyrning inom Data & Analytics

Utvecklingschef

Utöver att ta hand om personalen är utvecklingschefens främsta uppgift att stödja olika utvecklingssatsningar som företag, myndigheter eller organisationer gör. Det kan exempelvis handla om satsningar inom digitala kanaler eller att leda personalen under digital förändring. Några av de viktiga begrepp som en utvecklingschef arbetar kring är agil utveckling, smarta lösningar i .Net, ökad digital förändringstakt, mobila tjänster samt högpresterande och tvärfunktionella team.

Digital Manager

En Digital Manager ansvarar för att se över planering och budget för digitala konton och olika projekt. Att hantera resurser, kunder och team för att kunna leverera webbaserade projekt och elektroniska lösningar står också i arbetsbeskrivningen. För att säkerställa att projektmålen uppnås behöver en Digital Manager även samarbeta med företagets utvecklingsteam.

CIO – Chief Inclusion Officer

Mångfald och inkludering är frågor som idag prioriteras högt av de flesta företag, och det kopplas även ihop allt mer med ökad innovationstakt och lönsamhet. Research från oss på Ada Digital visar tydligt att kandidater inom Tech tycker att mångfald är viktigt. En CIO arbetar med just mångfald och inkludering. Här förekommer även titeln CDO, som står för Chief Diversity Officer. Både CIO:n och CDO:n ansvarar för att fram och implementera en strategi för mångfald och inkludering inom organisationen. Målet är att se till att alla anställda och jobbsökare har samma möjligheter – oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Har vi missat någon av alla chefstitlar inom Tech och IT? Tipsa oss gärna på hej@adadigital.se.

Vill du veta mer om hur vi hjälper företag och organisationer att utveckla sin digitala affär genom chefsrekrytering och konsultuthyrning? Hör av dig! Missa inte heller vilka spännande lediga jobb vi har ute just nu inom IT och digital utveckling.

Kontakta oss idag!

Rekommenderat för dig