Ada Digital listar 10 trender inom Employer Branding 2022.

Lästid: 5 minuter

Trendspaning inom Employer Branding 2022! Har du koll?

10 trender för dig som arbetsgivare

Employer Branding 2022! Vad snackas det om i branschen och vilka frågor bör företag inom IT, Tech och digitala affären lägga högt på agendan för att vara attraktiva arbetsgivare? Här listar vi på Ada Digital 10 trender inom Employer Branding att ha koll på framåt!

sara-scheef-ada-digital-julhälsning

Sara Scheef, VD Ada Digital.

Att ha ett tydligt och starkt arbetsgivarvarumärke som skiljer sig från övriga företag i branschen är viktigare än någonsin. Och såklart extra viktigt för de företag som inte har ett inarbetat ”hett” varumärke i ryggen. Då gäller det att erbjuda och lyfta fram andra efterfrågade förmåner i kommunikationen med kandidater. Såsom exempelvis möjlighet till remote- och hybridarbete, reskilling/upskilling, ett bra ledarskap och kanske det allra viktigaste, att erbjuda en inkluderande arbetsplats där även engelsktalande kandidater känner sig välkomna, säger Ada Digitals VD Sara Scheef.

10 heta trender inom Employer Branding 2022

1. Mångfald och inkludering

Nu gäller det för arbetsgivare att leva som de lär! Tomma ord på en sajt eller i sociala medier har ingen verkan. En medarbetare på ett företag idag vill att deras personliga värderingar ska återspeglas även på arbetsplatsen. Mångfald, jämställdhet, inkludering och rättvisa rankas högt. Och trenden har helt klart fått genomslag. Idag lägger globala varumärken stor vikt vid mångfalds- och inkluderingsinsatser och säkerställer att det finns pipelines för att attrahera underrepresenterade kandidater.

Jämfört med förra året säger chefer i Employer Branding-byrån Universums globala undersökning att rekrytering för mångfald och inkludering har ökat i betydelse. Från 54 % till 59 % bland stora arbetsgivare och från 66 % till 74 % bland mycket stora arbetsgivare.

2. Reskilling

Kompetensbristen inom IT och Tech har fått många arbetsgivare att tänka om. Reskilling har seglat upp i toppen bland trender inom Employer Branding. Alltså, att satsa på utbildning och omskolning av befintlig personal, framför att leta externt. Bland annat visar en studie från Gartner att ”building skills and competencies” var HR-chefers högsta prioritet under 2021. Enligt en annan studie från McKinsey investerar 1 av 3 företag idag mer i lärande och utveckling än tidigare.

Framåt spås reskilling att användas mer brett. Till exempel genom utbildningsprogram för att förbättra digitala färdigheter inom en organisation eller för att utveckla nya tidens ledare. Det kan också handla om att vidareutbilda intern personal för viktiga nyckelroller som är svåra att rekrytera. Extra viktigt inför nyrekryteringar framåt är därför att väga in och lyfta fram kandidatens vilja och potential att ta in ny kunskap.

3. Arbete på distans – idag en stark och viktig del av EVP Man sitter vid dator med hörlurar och jobbar.

De senaste två pandemiåren har minst sagt ritat om kartan på arbetsmarknaden och inom IT och tech har remote- och hybridarbete nästintill kommit att bli en självklarhet och en förutsättning för att behålla viktig kompetens. Medarbetarna har helt enkelt insett fördelarna med att jobba på distans. En arbetsgivare som inte erbjuder dessa möjligheter har klart svårare att både behålla befintlig personal och att attrahera nya medarbetare framöver.

4. Internationell arbetsmiljö lockar fler

För att nå ut till fler kandidater kommer det bli än viktigare för svenska företag, i behov av kompetens inom IT och Tech, att ställa om till engelska och skapa inkluderande arbetsplatser. En företag där många olika nationaliteter finns representerade har helt enkelt större chans att attrahera engelsktalande specialister. Om ett företag inte redan hjälper till med visumprocessen är det också en viktig del att satsa på för att stärka sin position i konkurrensen om den eftertraktade arbetskraften.

5. Socialt ansvar lockar Millennials

Studier visar att Millennials drivs av att jobba för företag som väver in socialt arbete i sitt EVP (Employer Value Proposition). För att attrahera åldersgruppen behöver företag därför satsa inom området. Annars riskerar de att förlora den talang och innovation de behöver.

I en undersökning från den amerikanska kommunikationsbyrån Cone uppger hela 91 % bland Millennials att de skulle kunna tänka sig att byta till en arbetsgivare som på något sätt tar ett socialt ansvar. 62 % skulle till och med kunna tänka sig att gå ner i lön för att jobba för en ett ansvarstagande företag.

6. Tydlighet och autenticitet i kommunikationen

Idag är tydlighet och autenticitet i ett varumärkesarbete i många fall avgörande för att locka nya medarbetare. I praktiken innebär det att din kommunikation bör vara konsekvent och tydlig i alla kanaler och spegla verkligheten såsom den är. Inte vara ett spel för gallerierna. En jobbsökare ska helt enkelt inte behöva leta efter värdefull information. Eller behöva vänta tills intervjun för att få veta mer om tjänsten och företaget.

Man sitter vid datorn och scrollar på mobilen.

För att få fram rätt budskap är det viktigt att kontinuerligt uppdatera företagets sajt, sociala medier och andra kanaler med aktuell information. Till exempel gällande arbetsbeskrivningar, förmåner, arbetsplatskultur, företagets uppdrag och mål, medarbetarbetyg och jobbkrav. Ju färre steg som kandidaterna behöver ta för att få fram relevant information, desto mer effektiv blir din rekrytering.

7. Relevant data – en framgångsfaktor

Det är inte för intet som många företag idag väljer att ta beslut kring sitt Employer Brand utifrån databaserade underlag. Nästan 75 % av världens mest attraktiva arbetsgivare säger att de ofta eller alltid fattar beslut kring sin marknadsföring, kopplats till arbetsgivarvarumärket, baserat på data. 2017 låg samma siffra på endast 53 %. Detta är en del av en större trend som driver transformationen inom HR- och talanghantering framåt.

En del i att vara datadriven är att se till att kommunikation från arbetsgivarens varumärke personifieras och riktar sig till specifika målgrupper. Till exempel specifika intressanta demografiska grupper, personer i specifikt efterfrågade roller eller utifrån geografiska områden.

8. Proaktivitet och engagemang allt viktigare i jakten på nya medarbetare

Man i glasögon och med blå tröja sitter vid ett bord och jobbar.I dag räcker det inte med att lägga ut ett jobb på en platsannonssajt – och sedan sitta och vänta på ansökningar. Allra tydligast är det antagligen i IT- och techvärlden där det ofta är rekryteraren och företagen som söker upp kandidaten och inte tvärtom. För att ha bäst förutsättningar att lyckas gäller det att jobba proaktivt. Att våga tänka nytt. Det kräver att företag tar en mer aktiv roll i marknadsföringen av den aktuella rollen och av företaget i stort.

Ett viktigt steg är att engagera övriga i organisationen. Att till exempel sprida en platsannons vidare och berätta om tjänsten i sina nätverk. Det är också bra att jobba på att skapa mer övertygande arbetsbeskrivningar i jobbannonserna och lyfta fram fördelarna med att jobba i det aktuella teamet och på företaget. Varför inte låta en medarbetare i ett kort filmklipp eller i en podcast berätta om tjänsten och arbetsuppgifterna?

9. Tydligt fokus på kandidaten

Inom IT och tech har det länge varit kandidaternas marknad och idag följer fler branscher efter. Det har gjort att fokus i mångt och mycket flyttats över på kandidaten och hens funderingar och förväntningar inför ett eventuellt jobbyte. Borta är massutskick av generella nej-tack mejl till kandidater. Eller jobbintervjuer i sjuttioelva steg. Eller att välja ut en mängd potentiella kandidater till en utannonserad tjänst. Mycket finns att vinna på ett tydligt kandidatfokus med personlig kontakt i alla led.

Det handlar i grunden om att våga lyssna in vad kandidaten säger med avsikt att förstå och inte i första hand svara. Att vara nyfiken utan att vara dömande. Det menar Tracey Parson, ägare och konsult på Parsons Strategic Consulting i USA. ”Förstå frågorna kandidaterna ställer och dra slutsatser kring vad de letar efter med dessa frågor”, säger hon i den amerikanska rapporten ”2022 Recruitment Marketing Ideabook”.

10. Förändrat ledarskap

Nya tidens arbetssätt i kombination med förväntningar från medarbetarna ställer högre krav på dagens chefer och mellanchefer. Till exempel när det kommer till att leda teamen och skapa en hållbar arbetsmiljö oavsett om medarbetarna jobbar remote eller på kontoret.

Även här pratar man mycket om inkludering. Vikten av att skapa team där alla känner sig värdefulla. Att skapa en kultur där alla känner sig sedda och där allas åsikter och perspektiv lyfts fram och värderas högt. För att lyckas är det också viktigt att jobba för en inkluderande kultur på alla nivåer i hela organisationen.

På Ada Digital är vi övertygade att det är möjligt att lösa den kompetensbrist som finns idag. Det handlar bara om att våga utmana och tänka nytt. Därför finns vi här för att hjälpa dig som kört fast, eller inte har tid att uppvakta svårflörtade specialister inom IT och den digitala affären.

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig