Tips för att få in fler kvinnor inom tech.

Lästid: 2 minuter

Tips till dig som vill få in fler kvinnor inom Tech!

Så bygger du mer jämlika team

”Varför är det så få kvinnor inom Tech?” Ja, det är en fråga som ställts otaliga gånger. Samtidigt visar rapporter att det fortfarande är mycket snack och lite verkstad när det kommer till Women in Tech, eller WIT. Få som faktiskt arbetar med att få in fler kvinnor i IT-branschen. Så vad kan man egentligen göra för att bidra till förändring? Här är våra konkreta tips för att lyckas skapa mer blandade och jämlika team!

Ada Digital föddes ur en frustration över en homogen Tech-bransch med utdragna processer och en ofta förlegad syn på IT-kompetens. Därför har vi satsat mycket resurser på att skapa en objektiv, agil och datadriven rekryteringsprocess. På så sätt väljer vi inte bort någon sökande, vilket gör att rätt kompetens istället kommer fram. Och många gånger är det kvinnor som har denna.

Så vad innebär detta i praktiken? Bland annat har vi anpassat vårt rekryteringssystem så att vi kan inkludera data på begåvning och personlighet i urvalet, så att första urval inte enbart sker utifrån vilka programspråk man behärskar. Vi coachar dagligen våra kunder i hur de behöver tänka kring kravprofil, intervjusituationen och kandidatdialog. Vår search sker i öppna nätverk och vi använder inga sökord som automatiskt utesluter kvinnor. Om vår kund vill kan vi även låta vår intervjurobot Tengai genomföra första intervjuerna – allt för att lyfta bort den subjektivitet som ofta finns, medvetet eller omedvetet, hos alla som rekryterar.

Ada Digital är också särskilt engagerade i kvinnliga nätverk för att nå ut till den målgruppen Women in Tech.

8 tips för att få in fler kvinnor i IT-branschen

Utifrån vår samlade erfarenhet – här kommer våra tips till dig som vill vara med och påverka IT-branschen i rätt riktning:

  • Säkerställ att det finns strukturer för en objektiv rekryteringsprocess. Använd data istället för magkänsla när ni fattar ett rekryteringsbeslut.
  • Utforma inkluderande annonser.
  • Säkerställ att det alltid är en kvinna med i rekryteringsprocessen.
  • Omvärdera er syn på kompetens – vad är kompetens? Teknisk kunskap eller driv och begåvning att lära sig nytt?
  • Lyft fram kvinnliga förebilder i annonsen, på er karriärsida och i rekryteringsprocessen. Prata om hur ni arbetar med Women in Tech
  • Säkerställ att ägare och ledning verkligen förstår att mångfald och jämställdhet bidrar till affärsvärde – det finns forskning som styrker detta.
  • Anställ fler kvinnor i ledande position för att få in fler kvinnor i utvecklingsteamen.
  • Våga ifrågasätt er kultur och säkerställ att den är inkluderande för kvinnor. Vad gör ni på era konferenser? Är det bara pingis i fikarummet? Vilka normer finns? Vilka idéer uppmuntrar ni?

Kort sagt: För att lyckas hitta bäst medarbetare inom Tech och nå ut till en bredare målgrupp räcker det inte längre att rekrytera ur samma ankdamm. Och det leder definitivt inte till att några nya idéer kläcks.

Många av våra kunder jobbar med oss just för att de vill säkerställa att de har rätt förutsättningar att få in fler kvinnor till utvecklingsavdelningen och främja diversity in Tech. Vill du veta mer om hur Ada Digital kan hjälpa just ditt företag med rekrytering och konsultlösningar inom Tech, Engagement & Experience, Data & Analytics och Digital Management? Kontakta oss idag!

Rekommenderat för dig