Mångfald inom IT är viktigt för dagens IT-specialister. Det visar siffror från Ada Digitals kandidatundersökning.

Lästid: 3 minuter

Mångfald i teamet viktigt för IT-specialister

Mix av åldrar, kön och digital mognad värderas högst

IT-team med blandade åldrar, kön och kompetenser har bäst förutsättningar att skapa morgondagens bästa digitala produkter. I alla fall om IT-specialisterna själva får säga sitt. Det visar Ada Digitals senaste stora kandidatundersökning.

Resultatet, som bygger på en anonym enkät bland över 400 IT-specialister, finns samlad i rapporten Re:think Re:do som vi på Ada Digital gav ut tidigare i år.

Materialet ger arbetsgivare en djupdykning i branschen. Helt utifrån IT-specialisternas perspektiv. Med allt från vilka faktorer som får en eftertraktad IT-specialist att byta jobb. Till lönekrav och synen på remote work. Till vilka buzzwords som ska undvikas i platsannonser och hur specialisterna själva vill bli kontaktade om intressanta jobbmöjligheter.

Mångfald – ett ständigt aktuellt ämne

I rapporten lyfter vi också frågan om mångfald – ett ständigt aktuellt ämne inom IT / Tech.

Vi frågade bland annat IT-specialisterna vilka olikheter i teamet de värderar högst.

Dessa olikheter är viktigast för IT-specialisterna:

  • Olika åldrar 70 %
  • Digital mognad (med fokus på teknisk kunskap, nyfikenhet och snabblärdhet) 67 %
  • Fler än ett kön 64 %
  • Olika etniciteter, nationaliteter och modersmål 43 %
  • Funktionsvariationer 26 %

(Fråga: Vilken typ av olikheter i teamet tycker du är viktiga för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter?)

Så länge vi jobbar mot samma mål och behandlar varandra med respekt så får du gärna vara en utomjording. Mångfald är bäst!

Fritextsvar på frågan ”Vilken typ av olikheter i teamet tycker du är viktiga för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter?”

Kvinnor inom IT värderar mångfald högst

Utifrån våra siffror kan man dock utröna vissa skillnader. Dels mellan de kvinnliga och manliga respondenterna, men också mellan olika yrkesgrupper.

Generellt sett kan vi se att kvinnliga kandidater värderar mångfald högre än männen. 76 % tycker exempelvis att det är viktigt med en variation av kvinnor, män och individer med könsöverskridande identitet. Bland männen är motsvarande siffra 58 %.

Kvinnor inom IT värderar mångfald högst.

Digital mognad viktigast inom data och analys

Bryter vi ner statistiken på yrkesgrupper så är könsfrågan viktigast för kandidater inom Digital commerce. Där anser hela 80 % att detta är avgörande för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter. Det kan jämföras med yrkesgruppen Data och analys där endast 35 % tycker att det är viktigt med blandade kön.

Denna grupp anser istället att en variation av digital mognad är det bästa för teamet. Det svarar 81 %. Bland Tech-kandidater är denna siffra 66 %.

Bland Tech-kandidaterna är det istället ålder som är den viktigaste parametern bland olikheterna, det svarar 75 %.

Diversifierade team skapas av moderna modiga chefer

Samtidigt vet vi att många företag i branschen brottas med just mångfaldsfrågan. Det visar bland annat en kartläggning från vårt moderbolag TNG som är specialister inom fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Här uppger hela 50 % av de tillfrågade cheferna och HR-specialisterna att de inte har tillräcklig mångfald bland medarbetarna inom IT / Tech.

– Frågan om mångfald i IT-organisationer har länge varit angelägen. För forskningen visar att det finns stora vinster med att IT-teamet speglar kundmålgruppen i syftet att skapa bättre produkter. På köpet får man dessutom ökad trivsel, innovationskraft och affärsnytta, säger Sara Scheef, VD Ada Digital.

– Samtidigt kan det vara svårt att plötsligt skapa mångfald i tech-organisationer. Det är ett arbete som tar tid. Många gånger handlar det om strukturer och arv som gör det svårare. För att lyckas krävs det mod i chefsledet och en vilja att tänka om och prova nya metoder, fortsätter hon.

Våga väga in potential och motivation

På Ada Digital jobbar vi kompetensbaserat och datadrivet för att kunna presentera de allra bästa kandidaterna till våra kunder. En framgångsfaktor för att lyckas är att vi vågar väga in personens potential och motivation i processen, och inte stirrar oss blinda på det som står i ett CV.

– Att väga in potential är särskilt viktigt när vi rekryterar specialisterroller. Eftersom förmågan att lära sig nytt och personens motivation för jobbet är avgörande för att få in personal som kommer trivas långsiktigt i just våra kunders miljöer. Lägger man allt för stor vikt vid det som står i ett CV riskerar man att missa kandidater med potential som har förmågan att hänga med och som kan driva utvecklingen framåt, säger Sara Scheef.

Nytt talangprogram främjar mångfald inom IT / Tech

Diversity4Tech främjar mångfald inom IT.

En konkret satsning för att främja mångfalden inom IT /Tech stavas Diversity4Tech. En helt ny typ av talangprogram, som vi på Ada Digital lanserade i slutet på september.

I stället för att enbart välja ut deltagare med ”rätt” utbildning lägger vi stor vikt vid personens potential och motivation för jobbet. Med syftet att ge människor med olika bakgrund och erfarenheter chansen att ta klivet in i IT-världen.

– Allt fler bolag inom IT / Tech ser det som en självklarhet att tänka strategiskt kring sina IT-rekryteringar och är intresserade av att ta in talanger. Men alldeles för många stirrar sig dock blinda på tekniska krav eller utbildningar som tyvärr hindrar mångfald och bland annat utesluter många kvinnor. Dessutom innebär det att företag missar kandidater med enorm potential. Genom Diversity4Tech hittar vi personer som vi vet både har motivation och potential att lyckas i rollen långsiktigt, säger Sara Scheef.

Vill du veta mer om vad dagens IT-specialisterna efterfrågar hos en arbetsgivare?

Ny rapport från Ada Digital.Ladda ner rapporten Re:think Re:do i sin helhet kostnadsfritt via länken nedan.Och är du i behov av hjälp att rekrytera eller hyra in personal inom Tech och digital utveckling? Tveka inte att höra av dig till oss på Ada Digital. Vi är specialiserade på innovativa lösningar inom IT-bemanning och IT-rekrytering och jobbar agilt för att hitta den bästa kandidaten för just din organisation.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt här

Rekommenderat för dig