IT-specialisternas krav kring lön i ny rapport från Ada Digital.

Lästid: 3 minuter

IT-specialisternas lönekrav 2022

Medarbetare inom IT-säkerhet kräver mest

Vad räknas som en bra lön inom IT 2022? En ny rapport från oss på Ada Digital visar att det till stor del beror på vilken yrkesgrupp inom Tech och digital utveckling du frågar.
Medan en junior specialist förväntar sig en lön på runt 40 000 kronor kräver sig den största gruppen tillfrågade inom IT-säkerhet mellan 60 000
70 000 kronor.

Ny rapport från Ada Digital.

Den nya statistiken över IT-specialisternas förväntningar finns samlad i den nysläppta rapporten Re:think Re:do från Ada Digital. En rapport som baseras på resultatet från en anonym enkät med över 400 IT-specialister som frågats ut om allt från lön och förmåner, till remote work och mångfald.

Lönefrågan är en naturligt stor del i alla rekryteringsprocesser – inte minst inom Tech och digital utveckling där det många gånger råder huggsexa om kandidaterna. En verklighet som också trissar upp lönerna.

– Som arbetsgivare i behov av medarbetare inom IT måste man våga lyssna på kandidaternas krav och göra allt för att leva upp till dem. Det gäller även nu när stora företag som Klarna säger upp folk. Det finns fortfarande ett uppdämt behov av den här typen av kompetenser. Här är naturligtvis lönen en många gånger avgörandet faktor och kan man inte matcha lönekravet måste man se över vilka andra förmåner man kan erbjuda. Annars är risken stor att den bästa kandidaten vandrar iväg till konkurrenten, säger Sara Scheef, VD för Ada Digital.

Juniorer med höga löneförväntningar

Sarah Scheef, VD Ada Digital.
Sara Scheef, VD Ada Digital.

Så vad säger statistiken? I Ada Digitals rapport kan datan brytas ner både på erfarenhetsnivå och yrkesområde. Erfarenhetsmässigt är det inte oväntat seniorerna* som kräver mest. Förväntningarna ligger här från 50 000 kronor och upp till över 70 000 kronor. De allra flesta tillfrågade seniorer (22 %) svarar att de vill ligga i spannet 60 000–69 999 kronor.

Tittar man istället på juniorer* så svarar flest (33 %) att de vill ligga någonstans mellan 35 000–39 999 kronor. Intressant är dock att Mid-Levels* generellt ligger under juniorernas förväntningar när vi tittar på löner upptill 45 000 kronor. Den största gruppen Mid-Levels (21 %) har kryssat i löneförväntningar på 40 000–44 999 kronor. Samma lönekategori har även 27 % av juniorerna kryssat i. Vilket tyder på att många juniorer vågar sätta löneribban högre än sina mer erfarna kollegor.

Specialister inom IT-säkerhet kräver mest

Yrkesområdesmässigt då? Här har vi en grupp som märker ut sig i de allra högsta lönenivåerna. Nämligen personer som jobbar inom IT-säkerhet. Här svarar flest (21 %) att de förväntar sig en lön från 60 000 och upp till över 70 000 kronor. Tätt efter hamnar medarbetare i kategorin Data och analys. Där svarar den största gruppen (19 %) att de förväntar sig mellan 60 000–69 999 kronor i lön vid ett jobbyte. Inom Tech är samma siffra 16 %, vilket är den näst vanligaste svaret i yrkesgruppen.

Så mycket får du betala för IT-specialister

Förmåner kan väga upp en lägre lön

– Vår undersökning visar att det finns stora skillnader i löneförväntningarna både vad gäller yrkesområdet och erfarenhet bland dagens kandidater så ett hett tips är att tidigt i rekryteringsprocessen lyfta frågan. För att utröna om ni kan matcha eller om ni ligger alltför långt ifrån varandra. Som arbetsgivare är det också viktigt att se över andra förmåner som kan locka. För våra siffror visar att det finns förmåner som kan kompensera en något lägre lön, säger Sara Scheef.

Work life balance är viktigt

Hela 73 % svarar till exempel att extra semesterdagar kan kompensera en lön som ligger nära kravet. Även möjlighet till remote work väger tungt. Det svarar 53 %, vilket tyder på att möjlighet till work life balance är en viktig faktor idag.
Även extra tjänstepension och individuell bonus kan vara avgörande. Det svarar 50 % respektive 40 % av de tillfrågade.

Vår rapport visar också att det allra viktigaste för en IT-specialist i bytet av arbetsgivare 2022 är en bra chef och möjligheter till utveckling. Först på tredje plats hamnar lön och förmåner.

Nyfiken på att läsa mer? Ladda ner rapporten Re:think Re:do i sin helhet kostnadsfritt via länken nedan.
Och är du i behov av hjälp att rekrytera eller hyra in personal inom Tech och digital utveckling? Tveka inte att höra av dig till oss på Ada Digital. Vi är specialiserade på innovativa lösningar inom IT-rekrytering och IT-bemanning och jobbar agilt för att hitta den bästa kandidaten för just din organisation. 

Ladda ner rapporten!

Definitioner av yrkesgrupper i rapporten:
Digital Commerce: UX, UI, produktägare, marknadsföring, projektledning, design, SEO.
IT Security: Specialister inom IT-säkerhet och informationssäkerhet.
Data och analys: Business Intelligence, Data Engineering, Web Analytics, Data Science.
Tech: Programmering, systemutveckling, DevOps, Cloud, arkitekter, QA.

*Definitioner av erfarenhetsnivå i rapporten: 
Junior: Mindre än 3 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Mid-Level: 4-10 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Senior: Minst 11 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

Rekommenderat för dig