UX-historia – från Feng Shui till Disney

Lästid: 4 minuter

UX:ens historia – 6 000 år med användaren i centrum

Från Feng Shui till Disney

Att användarupplevelse och UX är centrala begrepp när det handlar om att bygga den digitala framtiden kan vi säkert vara överens om. Men hur ska vi förstå UX och dess potential till fullo? Att lyssna på den kinesiska filosofen Konfucius kan vara en början. Titta först bakåt om du vill spå framtiden var hans råd. Så här kommer UX:ens historia i sammandrag för dig som jobbar inom området idag. Håll till godo!

Idag är ju UX, eller user experience, ett vedertaget begrepp för oss som arbetar med digital utveckling. Ett vitt begrepp, som från alla aspekter beskriver den interaktiva upplevelsen med en produkt eller tjänst.

Dan Norman uppfann termen UX

Termen UX kan vi tacka den amerikanske elektroingenjören och psykologen Dan Norman för. När han på 1990-talet rekryterades till Apple för att medverka i bolagets satsning på användarcentrerade produkter bad han att få skriva User Experience Architect på visitkortet.

Därmed var begreppet myntat. Idag förknippas termen med digitala produkter eller tjänster – allt från operativsystem och gränssnitt till webbsidor, e-butiker eller appar. Men funderingarna och teorierna om hur gränssnittet mellan människan och hennes omgivning bäst bör utformas går mycket längre tillbaka i tiden. Häng med på en tur genom användarupplevelsens historia.

Kineserna var först

Ada Digital berättar om UX:ens historia och om hur kineserna var först. Bild på kinesiska muren.Vi backar 6 000 år i tiden. Så gammal är den kinesiska läran Feng shui. Enkelt uttryckt handlar den om att utformningen av de miljöer vi vistas i påverkar vårt välbefinnande. Föremålen vi omger oss med ska vara vackra och framförallt funktionella, men också placerade på ett sätt som skapar harmoni och får oss att må bra. Ungefär samma kriterier som gäller för att utforma en bra app, inte sant?

Senare exempel på formideal som tar fasta på användarupplevelse är Shakerrörelsens möbeldesign och funktionalismens arkitektur.

”Redan de gamla grekerna” brukar ju funka i de flesta kontexter. UX är inget undantag. Det var nämligen i det antika Grekland ergonomin föddes. Flera hundra år före Kristus började man där ta hänsyn till att optimera verktyg, redskap och arbetsmiljöer så att de passade kroppens förutsättningar, vara lätta att använda och inte kräva obekväma arbetsställningar. Antik UX helt enkelt.

Taylor optimerade produktionsmedlen

Industrialismens genombrott krävde ett radikalt nytänkande kring produktionsprocesser och optimering av maskiner och teknik för att uppnå maximalt resultat. Frederick Winslow Taylor var, liksom Henry Ford, en av pionjärerna.

En av taylorismens målsättningar var att införa ett vetenskapligt synsätt på arbetet. Maximal specialisering, tydliga produktionsmål och optimal tillverkning utan onödiga moment var viktiga hörnstenar. Mycket handlade om att skapa produktionsmedel som var optimerade för människorna som skulle använda dem. Ger lite UX-vibbar, eller hur?

Toyota satte människan i centrum

Taylorismen fick med tiden kritik för att den ensidiga betoningen av maximal effektivitet medförde inslag som slet ut arbetskraften vilket i förlängningen också gick ut över lönsamheten. Som en motreaktion valde Toyota i mitten av 1900-talet att satsa på en mänskligare produktionsmodell där personalens behov och insatser uppvärderades. Samspelet mellan människa och teknik sattes i centrum och Toyotas modell fick stort genomslag i den industriella världen. Här finns massor av UX-inspiration att hämta.

Design för människor

Det går knappast att prata UX-historia utan att nämna den amerikanske designern Henry Dreyfuss. Han var en av den moderna industridesignens pionjärer och besjälad av att produkter ska formges med utgångspunkt från ergonomi och användarvänlighet. Tankar han 1955 utvecklade i boken Designing for People. Han har bland annat formgett telefoner för Bell, strykjärn och dammsugare för Hoover samt inredningar till tåg.

Disney förste UX-designern

När Walt Disney formulerade visionen för jätteprojektet Disney World beskrev han det som en plats där den senaste tekniken används för att förbättra människors liv. Och på en rad olika sätt har kan väl det varit ett mål för verksamheten inom Disney-koncernen sedan dess. Så det är kanske inte helt otippat att Walt Disney brukar kallas den förste UX-designern.

Apple ritade om kartan

Ada Digital berättar om UX:ens historia och hur Steve Jobs och Apple tog utvecklingen framåt. på Apple-logotype.En annan hedersplats i UX:ens Hall of Fame innehas av Xerox omtalade forskningsavdelning PARC. På 1970-talet utvecklade medarbetarna där både ett grafiskt användargränssnitt för datorer och datormusen. Men det var inte Xerox som kom att lansera innovationerna. Istället var det Apples grundare Steve Jobs som insåg att detta var persondatorns framtid.

Jobs var i det närmaste besatt av att optimera användarupplevelsen och göra gränssnittet mellan människa och maskin så sömlöst som möjligt. Så har också Apple levererat den ena milstolpen efter den andra i UX:ens historia.

Utan Jobs hade kanske persondatorer än idag varit fyrkantiga plastlådor. Och med Ipoden förändrade Apple både musikindustrin och vårt sätt att konsumera musik. Med introduktionen av Iphone 2007 omdefinierade Apple telefonen i grunden och tog begreppet användarupplevelse till en helt ny nivå.

Nya yrkesgrupper idag

Idag handlar mycket om användarupplevelse. Resultatet av ett väl utfört UX-arbete är en problemfri, positiv och gärna lustfylld användarupplevelse. Människan som använder tekniken ska enkelt och intuitivt förstå alla funktioner och kunna ta del av det som är relevant för just honom eller henne.

Ta något så grundläggande som en webbsajt. Var texten läsbar? Fick designen dig att må bra? Förstod du hur du skulle navigera på sajten? Gjorde budskapen på klickknappar dig nyfiken på att ta del av mer innehåll? Gav supportsidan svar på dina undringar? Och för att optimera användarupplevelsen har nya yrkesgrupper utvecklats. UX-designers, UX-writers eller UX-copys, UI-designers och service designers för att nämna några exempel.

Framtiden då, vad kan man säga om den? Hur mycket som helst, men det mesta skulle förmodligen bli fel. Det har om inte annat historien utvisat. För de stora kliven framåt har tagits i en riktning som efteråt framstår som helt självklar, men som inte många kunnat förutspå i förväg.

Men en förutsägelse vågar vi oss ändå på. Framtiden tillhör dem som förstår människors behov och äger användarupplevelsen.

Vill du bli en av dem? Vi på Ada Digital kan hjälpa dig att hitta rätt jobb inom UX. Eller hitta nästa kollega genom att rekrytera en UX-designer och konsultuthyrning.

Kontakta Ada Digital!

Rekommenderat för dig