Publicerat

Info-/Cyber-säkerhetsansvarig, Scania i Södertälje

Vill du vara med på en spännande resa där du kombinerar rollerna som Info- och Cybersäkerhetsansvarig inom Produktion & Logistik?

Vi står inför stora förändringar och initiativ inom Scania och vår vision är tydlig: att driva omställningen till ett hållbart transportsystem.
Som Info- och Cybersäkerhetsansvarig blir du en nyckelperson i utvecklingen av våra moderna digitala lösningar för att integrera och optimera våra processer och utrustning. Tillsammans med specialister inom Produktion och Logistik samt Scanias globala forum för informations- och produktcybersäkerhet möjliggör du vår förflyttning.

Vi erbjuder dig

Detta är en ny roll inom Produktion och Logistik och vi erbjuder dig en bred, utmanande och utvecklande position i en spännande tid av förändring. Här kommer du bland annat få: