Rekrytera en fullstackutvecklare (även stavat fullstack-utvecklare) när du behöver en systemutvecklare som kan programmera både front-end och back-end. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering.

Vad gör en fullstackutvecklare?

Fullstackutvecklaren kodar, det vill säga programmerar, applikationer och system. Men det som skiljer en fullstackutvecklare från andra utvecklare är att personen kan röra sig över hela stacken – från frontend till backend. Därmed behärskar utvecklaren inom fullstack såväl programmeringsspråk för fron tend, som tar fram gränssnitt och annat en användare ser i sin webbläsare eller applikation, samt för back end (det som inte syns och är logiken bakom en sida eller app).

Det gör en fullstackutvecklare även till en mångsidig konstnär. Som kan ta sig an att skriva kod på en relativt låg nivå och samtidigt förstår sig på databaser. Liksom skriva dokumentation. Det är kompetensbredden som ofta är intressant här, snarare än att vara specialist på en specifik del.

Det finns många olika varianter på stavningar av yrkesrollen på svenska och engelska som förekommer i Sverige. Såsom fullstack-utvecklare och fullstackprogrammerare samt Full Stack Developer och Full Stack Programmer. Men i regel syftar alla variationer på samma yrkesroll.

Rekrytering av fullstackutvecklare

Idag är system och IT så affärskritiskt att det är närmast nödvändigt att ha en utvecklingsavdelning inhouse. Och utvecklare är oftast den vanligast förekommande rollen inom IT.

Har du ont om resurser och inte kan rekrytera både front end-utvecklare och back end-utvecklare så kan en fullstack-utvecklare vara lösningen. Eller om du behöver programmerare som ser och förstår båda delarna inom webb- och systemutveckling.

Fullstackutvecklare jobbar oftast med andra professioner i tvärfunktionella team. Såsom UX-specialister, produktägare, testare och kanske arkitekter eller Tech Lead. Allt för att säkra digitala tjänster och produkter som är kritiska för din affär.

Rekrytera med Ada Digital

Ca 60% av alla rekryteringar vi gör på Ada Digital är utvecklarroller inom vårt segment Tech. För att lyckas använder vi en en gedigen searchprocess (Digital Cross Search), ett agilt arbetssätt och specialiserade rekryterare som förstår ny teknik.

Vi vet att vi både behöver marknadsföra ert varumärke som arbetsgivare och företag i stort, men också rollen som sådan. Med andra ord är fullstackutvecklare och andra programmerare tuffa roller att tillsätta där det är värt att ta extern hjälp av ett rekryteringsbolag.

Använd gärna formuläret intill för att komma i kontakt med oss direkt!