Test Manager, Cash Ledger till SEB I Stockholm

SEB I Stockholm söker en Test Manager för att sätta strategin och leda vägen i ett av våra mest unika moderniseringsprojekt.

Vår Cash Ledger är hjärtat av banken, och hanterar våra core-transaktioner. Som en del av att framtidssäkra SEB bygger vi om plattformen och kommer att leverera vår första lösning i produktion 2024. Vi moderniserar både våra kärnfunktioner, och vårt sätt att arbeta i en stordatormiljö med testautomation, CI/CD, DevOps och TDD.

Om jobbet

Som Test Manager i Cash Ledger-projektet är du ansvarig för teststrategin end-to-end. Din uppgift är att förstå projektets mål samt behoven och kraven från våra stakeholders, och fatta beslut gällande teststrategier, processer och arbetssätt i enlighet med dessa. Du och projektledningen kommer att bygga ett testteam därefter. Du kommer att ha SEB:s övergripnde teststrategi som vägledning, men du kommer också att ha stort mandat att strategisera för ex. testautomation, testmiljöer, TDD och integrationstestning, för att säkerställa att vi levererar stabila och pålitliga deployer och lösningar.

Vi återskapar inte den nuvarande plattformen 1:1, utan anpassar den nya till våra nuvarande och framtida affärsmässiga och tekniska behov. Vi har valt moderna stordatorlösningar för den nya plattformen för att hålla den robust och pålitlig. Detta i kombination med vårt sätt att arbeta med DevOps-verktyg, automatisk testning och kontinuerlig deployment blir en unik sammanslagning av stordator och DevOps.

Vi erbjuder dig

Ditt team och arbetsplats

Du tillhör Core Ledger-teamet, som bildades för 2,5 år sedan med uppgiften att bygga om plattformen. Vi är nu 15 personer i projektgruppen. Du kommer att arbeta i agila sprintar (SAFe-ramverket) tillsammans med projektledare, utvecklare, lösningsarkitekter, POs, Business Analysts och Scrum Masters. Du rapporterar till projektledaren. Även om vi har olika bakgrund och specialiteter, är vårt gemensamma mål att göra denna övergång till högsta standard – tillsammans.

Vi arbetar efter en hybrid remote-modell. När vi inte jobbar hemifrån jobbar vi på SEB:s Tech Office i Solna.