8 konkreta tips för att få in fler kvinnor i IT-branschen.

Lästid: 3 minuter

8 konkreta tips för att få in fler kvinnor till IT-branschen

Så skapar du mer jämställdhet i IT- team

”Varför är det så få kvinnor inom IT och Tech?” Ja, det är en fråga som ställts otaliga gånger. Samtidigt visar rapporter att det fortfarande är mycket snack och lite verkstad när det kommer till Women in Tech, eller WIT. Så vad kan man egentligen göra för att bidra till förändring? Här är våra konkreta tips för att lyckas skapa mer blandade och jämlika team!

Tips för att få fler kvinnor att söka jobb inom IT och Tech.

Ada Digital föddes ur en frustration över en homogen Tech-bransch med utdragna rekryteringar och en ofta förlegad syn på IT-kompetens. Därför har vi satsat mycket resurser på att skapa en objektiv, agil och datadriven rekryteringsprocess. På så vis väljer vi inte bort någon sökande, vilket gör att rätt kompetens istället kommer fram. Och många gånger är det kvinnor som har denna.

Så vad innebär detta i praktiken? Bland annat har vi anpassat vårt rekryteringssystem så att vi till exempel kan inkludera data på begåvning och personlighet i urvalet. Så att första urval inte enbart sker utifrån vilka programspråk man behärskar. Vi coachar dagligen våra kunder i hur de behöver tänka kring kravprofil, intervjusituationen och kandidatdialog.

Lästips! Mångfald i teamet viktigt för IT-specialister

Datadriven search öppnar upp för ökad jämställdhet

Vår insiktsdrivna search sker i öppna nätverk och vi använder inga sökord som automatiskt utesluter kvinnor. Om kunden vill kan vi även använda screeningsverktyget Tengai till de första intervjuerna – allt för att lyfta bort den subjektivitet som ofta finns, medvetet eller omedvetet, hos alla som rekryterar.

Ada Digital är även särskilt engagerade i kvinnliga nätverk för att nå ut till den målgruppen Women in Tech och därmed bädda för mer jämlika Tech-team.

Diversity4Tech är en konkret satsning för att öka mångfalden i branschen och få in fler kvinnor inom IT.

Diversity4Tech främjar mångfald i branschen

Vi är också extra stolta över vår senaste satsning Diversity4Tech. Ett nytt innovativt talangprogram inom Tech som utmanar branschen kring mångfald och vad som är ”rätt” bakgrund för att lyckas som digital specialist idag. Av de 13 talanger som just nu genomgår premiäromgången på banken och försäkringsbolaget Skandia är hela 46 % kvinnor. Vilket kan jämföras med snittgränsen i branschen som ligger på endast 29 %. Bara en sådan sak. Och vi lyckas för att vi våga tänka nytt och inkludera fler i vår urvalsprocess till programmet. Det i sin tur öppnar upp för mer jämställdhet i utvecklingsteamen.

Lästips! Skandia bygger framtidens utvecklingsteam genom Diversity4Tech

8 tips för att få in fler kvinnor inom IT och Tech

Utifrån vår samlade erfarenhet – här kommer våra tips till dig som vill vara med och påverka IT-branschen i rätt riktning. Tips som skapar mer jämlika team och en ökad jämställdhet i branschen.

  • Säkerställ att det finns strukturer för en objektiv rekryteringsprocess.
  • Utgå från data istället för magkänsla när ni fattar ett rekryteringsbeslut.
  • Utforma inkluderande platsannonser.
  • Säkerställ att det alltid är en kvinna med i rekryteringsprocessen.
  • Omvärdera er syn på kompetens – vad är kompetens? Teknisk kunskap eller driv och begåvning att lära sig nytt?
  • Lyft fram kvinnliga förebilder i annonsen, på er karriärsida och i rekryteringsprocessen. Prata om hur ni arbetar med Women in Tech.
  • Säkerställ att ägare och ledning verkligen förstår att mångfald och jämställdhet bidrar till affärsvärde – det finns forskning som styrker detta.
  • Anställ fler kvinnor i ledande position för att få in fler kvinnor i utvecklingsteamen. Förebilder är viktigt även här.
  • Våga ifrågasätt er kultur och säkerställ att den är inkluderande för kvinnor. Vad gör ni på era konferenser? Är det bara pingis i fikarummet? Vilka normer finns? Vilka idéer uppmuntrar ni?

Kort sagt: För att lyckas hitta de bästa medarbetarna inom Tech och nå ut till en bredare målgrupp räcker det inte längre med att rekrytera ur samma ankdamm. En ankdamm som historiskt mest varit fylld med män. Och det leder definitivt inte till att några nya idéer kläcks.

Rekrytera via oss på Ada Digital.

Rekrytera via oss på Ada Digital 

Många av våra kunder jobbar med oss just för att de vill säkerställa att de har rätt förutsättningar att få in fler kvinnor till utvecklingsavdelningen och främja mångfald och jämställdhet.

Vill du veta mer om hur Ada Digital kan hjälpa just ditt företag med rekrytering och interims- och konsultlösningar inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce, IT Security och Digital Management?

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig