Så jobbar chefer inom Tech med mångfald.

Lästid: 4 minuter

Så rekryterar och behåller du diversifierade IT-team

Tech-chefernas bästa strategier för ökad mångfald

Ett diversifierat IT-team kan nå stora framgångar. Men för att rekrytera medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet – och sedan se till att de samspelar optimalt – krävs rätt verktyg. Här är sex viktiga lärdomar för ökad mångfald direkt från chefer inom Tech!

Gergely Orosz som driver bloggen The pracmatic engineer har låtit sex ledare inom Tech berätta mer om hur de lyckats bygga och utveckla framgångsrika diversifierade team över tid.

Framgångsreceptet? En nyckelfaktor som alla belyser är att kombinationen av tillvägagångssätt ger bäst resultat.

Här summerar vi några av chefernas tips och strategier.

3 tips! Så bygger du diversifierade team 👇🏽

1. Vad betyder mångfald hos er? Ta fram en strategi!

En tydlig strategi är A och O för att lyckas med mångfaldsarbetet. Börja med att definiera begreppet mångfald och vad ni vill åstadkomma med arbetet på just er arbetsplats. Handlar det främst om att öka jämställdheten gällande kön och ålder? Eller kopplar ni snarare ihop mångfald med olika bakgrunder, erfarenheter, utbildning eller personligheter?

Identifiera sedan hur ni ska gå tillväga och följa upp ert mångfaldsarbetet. Ställ er frågan. Hur ska vi framåt attrahera, anställa och behålla personer från våra underrepresenterade grupper?

Sätt därefter upp tydliga processer som gör det lätt för chefer och ledare att göra rätt hela vägen. Till exempel vid rekrytering av nya medarbetare. Eller gällande befordringar och utvecklingsmöjligheter.

Var också noga med att inkludera alla på arbetsplatsen i arbetet för att säkerställa att alla känner sig delaktiga och arbetar mot samma mål.

2. Skapa inkluderande jobbannonser

Självklart är rekryteringsprocessen avgörande för att attrahera en större bredd av sökande. Här spelar jobbannonsen en viktig roll. För utan en inkluderande jobbannons är risken stor att ni missar de bästa kandidaterna redan från start.

Reflektera över vilka ord ni använder i arbetsbeskrivningen och hur de uppfattas av olika typer av människor. Ta ett exempel som ”grabbarna” och ”rockstjärna”. Hur skulle till exempel en kvinnlig sökande ställa sig till det? Se även över bildval. Och självklart även kravprofilen som många gånger behöver omprövas för att lättare nå ut och fånga intresset hos underrepresenterade grupper.

I urvalsprocessen är det också avgörande att våga utmana och inte bara ta in studenter från toppskolorna. Som en chef säger: ”Jag tar gladeligen mer risker i screeningsfasen, om det betyder att vi får in fler kandidater med annan bakgrund än den traditionella”.

IT-cheferna ger sina bästa tips hur du skapar diversifierade team och ökad mångfald på arbetsplatsen inom Tech-branschen.

3. Synliggör mångfald

Vi människor tenderar att söka oss till personer och arbetsgivare som liknar oss själva. Därför är det viktigt att reflektera över hur ni arbetar för att synliggöra mångfalden på er arbetsplats.
Vilka är det som exempelvis som syns i företagets olika kanaler, på hemsidan, på bloggen, i kampanjer, på Linkedin? Om det bara är en typ av chefer eller medarbetare är det hög tid att tänka om.

Även vid jobbintervjuer är det viktigt att lyfta fram den mångfald som finns på er arbetsplats. En av cheferna har exempelvis tagit hjälp av sitt team och skapat en panel av ”intervjuare” med olika bakgrund och erfarenheter. Allt för att ge den sökande bättre förutsättningar att känna sig inkluderad på företaget. Att som ”intervjuare” även lyfta teamet och de olika bakgrunder som finns i gruppen är en annat konkret tips.

En annan chef har fått bra utfall på sina intervjuer genom att skapa en struktur som underlättar för kandidaten att på bästa lyckas på intervjun. Detta genom att låta samtalet fokusera på ämnen som kandidaten fått till sig i förväg och kunnat förbereda sig på.

3 tips! Så behåller du diversifierade team 👇🏽

Chefstips! Så jobbar vi för att öka mångfald inom Tech.

1. Använd och samla in data

För att lyckas behålla ett diversifierade arbetsteam är det smart att ta hjälp av data. Då kan ni effektivt spåra, följa upp och justera mångfaldsarbete löpande. Exempel på mätpunkter kan förutom könsfördelning och ålder i teamet vara att se över vilka personer som får möjlighet till befordran, löneökningar och chans till utbildning. Genom att regelbundet samla in information ökar chansen att orättvisor blir identifierade och på så vis justerade.

2. Ge alla samma chans att utvecklas

Var reflekterande och medveten om vilka medarbetare som blir erbjudna utvecklingsmöjligheter eller får chans att leda nästa projekt. Finns det några mönster och hur går det till? Väljer ni ut specifika personer och erbjuder dem nya möjligheter eller använder ni en strukturerad inkluderande process där alla får chansen att söka?

Det är även betydelsefullt att tydligt uppmuntra medarbetarnas olikheter i teamet. I en inkluderande arbetsmiljö vågar nämligen fler att göra sin röst hörd, lyfta sina idéer och tankar. Vilket i slutändan skapar än bättre teamwork, IT-lösningar och i slutändan bättre affärer.

3. Ha tålamod

Diversifierade arbetslag formas inte över en natt. Förändring tar tar tid. Ni måste se mångfaldsarbetet som ett långsiktigt arbete som kräver tålamod. Jobba därför brett och tappa inte tråden när rekryteringsprocessen är klar. Fortsätt när det kommer till onboarding och det dagliga arbetet.

När ni väl får in chefer och medarbetare med olika bakgrunder som trivs och känner sig inkluderade på jobbet är sannolikheten stor att det ger ringar på vattnet.

Genom att aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering kan du attrahera fler digitala specialister till din arbetsplats och på så sätt driva ditt företag framåt. Behöver du hjälp med din nästa rekrytering inom IT och Tech? Vi på Ada Digital hjälper dig gärna att hitta de bästa kandidaterna för just ditt team. Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss här!

Rekommenderat för dig