Rekrytera interaktionsdesigner

Rekrytering av interaktionsdesigner? Vi hjälper dig!

Rekrytera en interaktionsdesigner när du behöver en specialist som gör dina digitala produkter så användarvänliga som möjligt. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Vad gör en interaktionsdesigner?

En interaktionsdesigner, på engelska Interaction Designer, gör en del av en UX-Designers jobb. I rollen ingår arbetsuppgifter som att se till att användarens interaktion med gränssnittet fungerar bra. En smalare (och möjligtvis mer junior) del av en UX-Designer. En interaktionsdesigner skapar produkter och tjänster som är lättare att förstå för dina användare. Personen är ofta en del av ett produktutvecklingsteam och arbetar med att utveckla hur en ny produkt eller tjänst ska fungera.

Interaktionsdesignern ansvarar för att produktens gränssnitt skapar de effekter användaren förväntar sig i olika situationer, som att ta alla designbeslut om interaktionen mellan produkt och användare. Ofta begränsat till utformandet av själva gränssnittet, till exempel var menyn ska placeras eller hur sajten ska struktureras upp för att möta användarens behov. UX-Designers jobbar med hela målgruppen och dess behov kopplade till företagets mål, till skillnad från interaktionsdesignern som kan behöva enklare frontend-språk som HTML, CSS och JavaScript. Metoder och verktyg som ofta används är wireframing, mockups, Adobe Photoshop och Illustrator.