Rekrytera IT-arkitekt

Rekrytering av IT-arkitekter? Vi hjälper dig!

Rekrytera en IT-arkitekt när du behöver någon som arbetar på ett övergripande plan med era IT-lösningar, och som har kunskap kring uppbyggnadsfasen av arkitekturen. Vi på Ada Digital hjälper dig med din nästa rekrytering.