Rekrytera Data Scientist

Rekrytering av Data Scientist? Vi hjälper dig!

Rekrytera en Data Scientist när du behöver en person som kan analysera och tolka data för att stärka er affär. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig gärna med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Denna person har ofta en nyckelroll i verksamheten och är organisationens go-to person när beslutsunderlag i form av data ska tas fram. Att ha denna roll på plats kan vara en avgörande faktor när det kommer till att nå de strategiska målen.

Vad gör en Data Scientist?

En Data Scientist är viktig för att kunna fatta rätt affärsbeslut grundat av data från statistik, affärsanalys och programmering. I rollen ingår ofta implementering av statistiska eller andra matematiska metodologier för modeller och analyser. Bland annat att ha koll på hypotesdriven analys, signifikans och felträdsanalys.

Att kunna ta beslut baserat på insikter är en framgångsfaktor när det kommer till att förbättra verksamheten och bli konkurrenskraftig på marknaden. En Data Scientist arbetar även med att analysera data för att upptäcka mönster och trender. Det är vanligt förekommande att hen har kunskap inom en eller flera av följande: Python, R, Java, Git, Spark, MATLAB, Scala, SQL, NoSQL, MapReduce och Hadoop.