Rekrytera SIEM-specialist

Rekrytering av SIEM-specialist? Vi hjälper dig!

Rekrytera en specialist inom SIEM när du behöver effektiva lösningar för cybersäkerhet i realtid. En SIEM-specialist kan effektivt och smart hjälpa er bygga en heltäckande och centraliserad översikt över infrastrukturens säkerhetsnivåer och ge detaljerade insikter från aktiviteterna i hela IT-miljön. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Vad gör en SIEM-specialist?

Akronymen SIEM står för Security Information and Event Management. Första delen, Security Information Management (SIM), handlar om insamling och sammanställning av information som är av vikt för IT-säkerheten. Ett system som i realtid rapporterar vad som händer. Och som enkelt kan övervakas av en människa, vilken i sin tur utvärderar informationen och kan vidta snabba åtgärder. Medan Security Event Manager (SEM) består av plattformen som samlar loggarna och utvärderingen, för att ge en samlad bild av hot och attacker.

Kort sagt fokuserar en SIEM-specialist på design och utveckling av tekniken för de lösningar som tillhandahåller övervakning, identifiering och larm för säkerhetshändelser, avvikelser och andra incidenter i IT-miljöer. Med syfte att höja säkerheten, täppa till sårbarheter och snabbt reagera på nya hot och attacker. Till sin hjälp använder specialisten AI, machine learning, beteendeanalys (även kallat UEBA – för User and Entity Behavior Analytics) och massvis av automationer.

Kärt barn har många namn och därför kan SIEM-specialisten även kallas för SIEM Manager, SIEM Engineer, SIEM-konsult, säkerhetsanalytiker och systemadministratör. Liksom inkluderas i den bredare benämningen IT-säkerhetsspecialist.