Publicerat

System och IT-ansvarig till Mind

Säkerställ digital effektivitet och datasäkerhet och bidra till Minds uppdrag som System- och IT-ansvarig

Mind söker nu en System och IT-ansvarig med placeringsort Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå med ansvar att systematiskt driva utvecklingen av våra digitala tjänster, webbplatser och system.

Mind är en ideell organisation som förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi driver även stödlinjerna Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och olika former av digitala kunskapsstöd. Mind tog under 2023 emot ca 90 000 samtal från människor i behov av medmänskligt stöd och engagerar drygt 700 volontärer. Välkommen till en arbetsplats präglad av engagemang, mod, respekt och tillit – där du får möjlighet att göra verklig skillnad.

Vi erbjuder dig