Systemutvecklare (React & .NET) till Handelsbanken

Hjälp bygga, utveckla och säkerställa att Handelsbanken i Stockholms rådgivningsfunktioner håller högsta klass med React & .NET!

Som systemutvecklare hos Handelsbanken i Stockholm skapar du förutsättningar för en god relation mellan banken och dess kunder. Låt din nästa arbetsgivare bli en arbetsgivare som värderar hållbarhet och ser det som en självklarhet att hjälpa sina kunder att spara hållbart.

Här är tilltron riktad mot människan, mot kunden och mot dig, ta chansen och rikta din tilltro till Handelsbanken för att både utveckla och utvecklas!

Vi erbjuder dig

Det är mycket som sker och du blir del i bankens arbete med digitalisering av olika processer för att kunna ge mer kvalificerad rådgivning, guidning och hjälp. Vad du får av Handelsbanken, det är bland annat: