Bygg broar med mångfald – konkreta tips från Ada-teamet kring hur du som arbetsgivare kan främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Lästid: 4 minuter

Bygg broar med mångfald – konkreta tips från Ada-teamet

Så kan du som arbetsgivare främja mångfald och inkludering inom IT

Varför mångfald är så viktigt inom IT-branschen borde vara uppenbart. För när det finns en bred kunskap och förståelse för olika kulturer, bakgrunder och erfarenheter, skapas också de bästa digitala lösningarna. Men hur kan vi arbeta med frågan i praktiken? Och skapa diversifierade och inkluderande arbetsplatser? I samband med EU Diversity Month frågade vi några av våra medarbetare på Ada Digital om deras bästa tips!

Under maj månad firas varje år European Diversity Month – ett initiativ från EU-kommissionen för att uppmärksamma vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatser. Under månaden riktas strålkastarljuset runt om i EU mot vikten av mångfald och inkludering. På arbetsmarknaden såväl som samhället i stort. Firandet sker genom att organisationer anordnar evenemang och aktiviteter för att uppmärksamma, utbilda och inspirera kring ämnet.

Ada-teamet tipsar om mångfald

Temat för Diversity Month 2023 var att uppmuntra organisationer att ”bygga broar” med mångfald. Till sina anställda, affärspartner, leverantörer och den bredare allmänheten. Här tipsar därför några av våra medarbetare på Ada om hur du som arbetsgivare inom IT och Tech kan göra just detta. Under mångfaldsmånaden såväl som resten av året.

Madelene Larsson på Ada Digital bjuder på tips kring hur du som arbetsgivare kan främja mångfald och inkludering inom IT

Madelene Larsson

Vad betyder mångfald för dig?
– Mångfald hittar vi i inkluderande, tillåtande och inbjudande miljö där människor med olika bakgrund välkomnas. Detta i sin tur berikar arbetsplatser och skapar kreativa diskussioner och innovativa idéer tycker jag!

Hur kan man bygga broar med mångfald mot sina kunder och/eller kandidater?
– I rekryteringssammanhang så är det viktigt att skapa en så inkluderande rekryteringsprocess som möjligt tex. skapa inkluderande annonserar, söka kandidater i öppna nätverk och i dialog med kund våga utmana om behov finns till exempel om det finns krav på svenskkunskaper.

Ditt bästa tips för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och öka alla medarbetares känsla av tillhörighet?
– Jag tror på välkomstfika för nyanställda och ta för vana att bjuda in alla när det är fikapaus och dags för lunch. I möten skapa en trygg miljö där alla åsikter och idéer är välkomna. Visa uppskattning och ge positiv feedback är också viktiga delar.

Hilding Herrström på Ada Digital tipsar om hur du som arbetsgivare kan främja mångfald och inkludering inom Tech

Hilding Herrström

Vad betyder mångfald för dig?
– Mångfald för mig är uppdelat i två delar. Den första är fysisk som en utseende och den andra är psykiskt som ens tankar och upplevelser. På en arbetsplats är mångfald när man har människor som kommer från olika bakgrunder och ser på världen på lite olika sätt baserat på ens upplevelser.

Hur kan man bygga broar med mångfald mot sina kunder och/eller kandidater?
– Jag tycker man bygger broar genom att våga utmana varandra. Genom mångfald får man personer som ser på världen på olika sätt och kanske tar sig an problem på olika sätt. Det leder till att problemlösning blir enklare då kan man utmana varandra med nya idéer istället för att alla bara kommer med samma idé och inte kan se problemet från en annan synvinkel. Det gör även att vi som leverantör skapar en bättre relation till våra kunder då vi kan lösa problem mer effektivt.

Ditt bästa tips för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och öka alla medarbetares känsla av tillhörighet?
– Arbeta aktivt med att skapa en kultur där alla känner att de kan uttrycka sin åsikt och att den tas på allvar. Känner man att man kan utmana och komma med alternativa lösningar på problem har man kommit väldigt långt. Jobba med ledord och se till att de faktiskt efterlevs och inte bara blir tomma ord.

Sandra Peiper på Ada Digital tipsar om hur du som arbetsgivare kan byga broar med mångfald.

Sandra Peiper

Vad betyder mångfald för dig?
– Dynamik och oliktänkande. Hur man genom olika bakgrunder och erfarenheter ser saker ur olika perspektiv och därigenom t ex löser problem på ett mer kreativt sätt.

Hur kan man bygga broar med mångfald mot sina kunder och/eller kandidater?
– Utmana kravprofilen vid rekrytering så att du inte slentrianmässigt utgår från en tidigare profil. Fokusera på vad som är viktigt i rollen idag, snarare än vad som var viktigt i rollen tidigare. Tänk igenom en extra gång varför vissa krav finns med.

Ditt bästa tips för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och öka alla medarbetares känsla av tillhörighet?
– Behandla alla lika vid alla lägen och försök att alltid inkludera andra vid exempelvis lunch eller möten. Ställ frågor riktade mot alla och säkerställ att alla kommer till tals.

Emil Lindberg på Ada Digital delar med sig av tips på hur du som arbetsgivare kan främja mångfald vid rekrytering inom IT

Emil Lindberg

Vad betyder mångfald för dig?
– För mig handlar mångfald om olikheter, olika perspektiv och synsätt, där alla inkluderas och tillåts vara sig själva. Det bygger på att inte sätta etiketter på varandra, utan i stället ha ett öppet sinne och agera respektfullt gentemot varandra.

Hur kan man bygga broar med mångfald mot sina kunder och/eller kandidater?
– Att våga utmana och ställa frågor! Det handlar i grund och botten om att förstå kundernas behov och nuvarande situation. Många kan ha en förutfattad bild av vad de behöver, men att våga utmana det synsättet och tillsammans vidga vyerna kan skapa ett fantastiskt resultat. 

Ditt bästa tips för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och öka alla medarbetares känsla av tillhörighet?
– Att alltid vara glad och sprida glädje!

Vill du veta mer? På Ada Digital skriver vi löpande om mångfald och inkludering på arbetsplatsen och lyfter aktuella trender från branschen. Nedan har vi samlat några utvalda tips på fördjupad läsning. Tveka inte heller att kontakta oss om du är nyfiken på hur vi på Ada Digital kan hjälpa er öka mångfalden i ert tech-team och bidra med nya perspektiv vid er nästa rekrytering inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce, IT Security och Digital Management.

Rekrytera för mångfald inom IT – fördelar för dig

Utvalda lästips om mångfald!

På Ada Digital skriver vi löpande om mångfald och inkludering inom techbranschen. Här har vi i samband med Diversity Month 2023 samlat några av våra mest lästa artiklar.

Rapport: Mångfald i teamet viktigt för IT-specialister
IT-team med blandade åldrar, kön och kompetenser har bäst förutsättningar att skapa morgondagens bästa digitala produkter. I alla fall om IT-specialisterna själva får säga sitt.

Trend: Cultural Diversity ökar innovation och kreativitet
Kulturell mångfald är en nygammal trend som tack vare remote arbete med diversifierade teams över landsgränser, digitalisering och ökad import gör korskulturell kommunikation allt viktigare.

Trend: Attrahera rätt kompetens med Diversity Branding
Det blir allt viktigare för jobbsökare att känna sig representerade när de söker jobb. I allt från tonen i platsannonsen till hemsidan och rekryteringsprocessen. Inte minst inom IT och Tech där jobbsökarna idag har råd att vara kräsna.

Mångfald = nyckeln till ökad cybersäkerhet
Cybersäkerhet är viktigare än någonsin, men det saknas 3,4 miljoner personer inom branschen. En ny rapport visar att mångfald kan vara lösningen.

Success Story: Så bygger Skandia framtidens utvecklingsteam genom Diversity4Tech
Skandia är först ut att hitta topptalanger inom IT genom Ada Digitals nya talangprogram Diversity4Tech. Resultatet? En ny stark grupp av framtida .NET-utvecklare – med olika bakgrund och perspektiv – som tillsammans ger energi till hela organisationen.

Rekommenderat för dig