Ny rapport från LinkedIn summer nya trender kring AI kopplat till IT-rekrytering.

Lästid: 3 minuter

Trendspaning: Så påverkar AI din IT-rekrytering

Dramatisk ökning av AI-skills på LinkedIn

Antalet jobbannonser med AI-relaterade keywords såsom GTP och ChatGTP har ökat dramatiskt sedan årsskiftet och inte helt oväntat är utvecklingen som tydligast kopplad till jobb inom IT och Tech. Det visar ny data från LinkedIn.

AI påverkan din IT-rekrytering och synen på kompetens.

AI-eran är i sin begynnelse men gör redan stora avtryck på arbetsmarknaden och påverkar oss på många plan – inte minst när det kommer till AI och IT-rekrytering.

Och det gäller att hänga med. För att plocka frukten av den nya tekniken. Men hur?

Att ämnet är högaktuellt och engagerar många syns inte minst på LinkedIn där AI-relaterat innehåll fullkomligt exploderat. Inte bara i jobbannonser utan också i profilbeskrivningar, inlägg och i kommentarsfälten.

Ny data från plattformen visar till exempel att antalet jobbannonser på engelska som inkluderar någon form av AI-relaterade teknologier har ökat med 21 gånger, sedan ChatGTP lanserades i november 2022. Siffror från Linkedin i USA visar också att ”Head of AI”-roller nästan har tredubblats de senaste fem åren.

Fler lägger till AI-kompetens i sina profiler

Tittar man på medlemmars profiler så har antalet personer med AI-kompetens ökat globalt med hela 75 % varje månad sedan årsskiftet. Mest populärt är att lägga till termer såsom GAI, ChatGTP, Prompt Engineering och Prompt Crafting bland sina färdigheter.

5-i-topp! AI-relaterade skills som växte snabbast under 2022 i världen

  1. Question answering +332 %
  2. Classification +43 %
  3. Recommender system +50 %
  4. Computer vision +32 %
  5. Natural Language Processing (NPL) +19 %

Källa: LinkedIn

Samtidigt finns en generellt stor tilltro till den nya AI-tekniken. Trots farhågor om att arbetstillfällen kan komma att försvinna.

Undersökningar från LinkedIn bland amerikanska företagsledare visar till exempel att 47 % tror att generativ AI kan bidra till större produktivitet. 44 % vill därtill öka AI-användandet det kommande året och 40 % tror att användandet av AI kommer generera större tillväxt framåt.

Läs också: Framtidens jobb inom AI

3 konkreta tips till dig som arbetsgivare

Men vad är viktigast för arbetsgivare inom IT och Tech att fokusera på just nu för att inte halka efter? Den nysläppta rapporten Future of Work Report: AI at Work från LinkedIn lyfter några framgångsfaktorer:

1. Skapa förtroende för AI. Många känner en oro och osäkerhet kring den nya tekniken och dess konsekvenser framåt. Inte minst kopplat till frågan ”Kommer mitt jobb att försvinna?” Därför är det viktigt att företag satsar på kontinuerlig up- och reskilling bland befintliga medarbetare för att ge dem uppdaterade kunskaper om AI:s möjligheter och begränsningar.

2. Ta fram en strategi kring AI. Hur ska vår organisation jobba med AI framåt, vad är målet och hur tar vi oss dit? Det är också viktigt att se till att det finns rätt kompetens och resurser för att kunna genomföra planen.

3. Tänk långsiktigt. AI-utvecklingen är ständigt pågående och det måste även arbetet inom organisationen ha rätt beredskap för. Så att tekniken hela tiden kan nyttjas så effektivt som möjligt.

Störst påverkan på jobb inom IT och Tech

AI har stor påverkan på din nästa IT-rekrytering.

LinkedIns rapport slår också fast att AI har allra störst påverkan på jobb inom teknik och IT. Och att dagens diskussioner inom branschen i mångt och mycket handlar om hur den nya tekniken kan automatisera och öka effektiviteten i teamen.

Som ett konkret exempel lyfter rapporten bland annat hur en utvecklare kan dra nytta av AI och få mer tid över för kreativa och strategiska uppgifter. Detta genom automatiseringar av vissa arbetsuppgifter, som till exempel att skriva rutinmässig kod och testa programvaror.

En annan topprankad fördel för en utvecklare handlar om kommunikation. Att med hjälp av AI kunna kommunicera med både tekniska och mindre tekniska målgrupper och intressenter mer effektivt.

Dags att tänka nytt kring kompetens

Att antalet AI-relaterade egenskaper ökar i jobbannonser indikerar ett växande behov av AI-kompetens framåt och att konkurrensen om specialiserade AI-talanger successivt kommer öka.

För att lyckas på en konkurrensutsatt marknad talar rapporten om vikten av att våga omdefiniera sin syn på vad kompetens egentligen är. LinkedIns experter uppmanar till exempel arbetsgivare att gå ifrån traditionella krav på specifik utbildning eller tidigare arbetsgivare och istället fokusera mer på personliga skills. Helt enkelt för att många av framtidens specialistroller inom AI inte ens finns idag. Och att det därav inte finns utbildningar som täcker behovet.

Då blir en persons potential och motivation för jobbet desto viktigare. Tillsammans med egenskaper såsom flexibilitet, god samarbetsförmåga och kritiskt tänkande som alla rankas som de mest snabbväxande just nu enligt LinkedIns data.

Rekrytera framtidens IT-specialister via Ada Digital

Är du i behov av IT-specialister och talanger med rätt personliga skills, potential och motivation för att möta framtidens utmaningar inom IT och Tech? Kontakta oss på Ada Digital. Vi är specialister inom agil, datadriven rekrytering inom Tech, Digital Commerce, Data & Analytics och IT Security och hjälper dig gärna att hitta de bästa lämpande medarbetarna till just din organisation.

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig