Rekrytera BI-utvecklare

Rekrytering av BI-utvecklare? Vi hjälper dig!

Rekrytera en BI-utvecklare när du behöver förvandla ett virrvarr av data till konkreta insikter som driver affärsvärde. Med andra ord: när du behöver en expert på Business Intelligence, Datavisualisering och Data Warehouse. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Vad gör en BI-utvecklare?

BI står för Business Intelligence och en BI-utvecklare ansvarar för att samla och sammanföra data från olika datakällor i en affärsverksamhet. Utvecklaren bygger även strukturer i ett Data Warehouse (även kallat informationslager eller datalager) där data för företagets olika enheter samlas likt varor på ett lager.

Syftet för utvecklaren kan vara att jämföra, analysera och visualisera datan med rapporter och analyser. Men även att medverka redan i behovs- och kravanalys liksom databasarbete.

Ibland kallas BI-utvecklare även för ETL-utvecklare. ETL (Extract Transform Load) är ett samlingsnamn för verktyg som hjälper till att omvandla stora mängder data från olika datakällor och samla dem på ett ställe. Något som kräver systemutveckling i en komplex kombination av analys, processer och tekniker.

Andra benämningar för jobbet är BI-specialist, BI-expert, BI Developer eller Data Analys. Vissa BI-utvecklare är typiska back end-utvecklare med erfarenhet av Java, SQL och .NET. Medan andra snarare har en jämn tyngd som fullstackutvecklare.