Rekrytera en BI-utvecklare när du behöver förvandla ett virrvarr av data till konkreta insikter som driver affärsvärde. Med andra ord: när du behöver en expert på Business Intelligence, Datavisualisering och Data Warehouse. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering.

Vad gör en BI-utvecklare?

BI står för Business Intelligence och en BI-utvecklare ansvarar för att samla och sammanföra data från olika datakällor i en affärsverksamhet. Utvecklaren bygger även strukturer i ett Data Warehouse (även kallat informationslager eller datalager) där data för företagets olika enheter samlas likt varor på ett lager.

Syftet för utvecklaren kan vara att jämföra, analysera och visualisera datan med rapporter och analyser. Men även att medverka redan i behovs- och kravanalys liksom databasarbete.

Ibland kallas BI-utvecklare även för ETL-utvecklare. ETL (Extract Transform Load) är ett samlingsnamn för verktyg som hjälper till att omvandla stora mängder data från olika datakällor och samla dem på ett ställe. Något som kräver systemutveckling i en komplex kombination av analys, processer och tekniker.

Andra benämningar för jobbet är BI-specialist, BI-expert, BI Developer eller Data Analys. Vissa BI-utvecklare är typiska back end-utvecklare med erfarenhet av Java, SQL och .NET. Medan andra snarare har en jämn tyngd som fullstackutvecklare.

Rekrytering av BI-utvecklare

Att ha koll på sin data är en av grundförutsättningarna för att kunna göra mer avancerade analyser – och mer lyckade affärer. Rekrytera därför en (eller flera!) BI-utvecklare när du en gång för alla vill tillvarata all data som finns kring er försäljning, transaktioner, kunder, betalningar … ja allt som kan påverka era affärsbeslut.

Genom att investera i en BI-utvecklare kan såväl ledning som resterande organisationen ta del av affärskritiska insikter och få möjlighet att fatta datadrivna beslut. På riktigt.

Så om du behöver någon kan modellera all outnyttjad potential, dvs er affärsdata, och visualisera den på olika sätt så behöver du också en BI-utvecklare.

Rekrytera med Ada Digital

Ca 60% av alla rekryteringar vi på Ada Digital gör är utvecklarroller inom vårt segment Tech. Men vi tillsätter också experter inom dataanalys inom området Data & Analytics. För att lyckas med dessa svårrekryterade roller använder vi bland annat en gedigen searchprocess (Digital Cross Search) och specialiserade rekryterare som förstår ny teknik.

Här vet vi att såväl ert varumärke som arbetsgivare och företag i stort behöver marknadsföras, men också rollen i sig. Med andra ord är BI-utvecklare och andra utvecklare tuffa roller att tillsätta där det är värt att ta extern hjälp av ett rekryteringsbolag.

Vår agila rekryteringsmetod hjälper oss och er att vrida och vända på allt som krävs för att attrahera rätt utvecklare. Det kan vara ett justerat arbetssätt, platsannons, sökord inom search och kravprofil. Allt i realtid för att komma i mål med rekryteringen.

Använd gärna formuläret intill för att komma i kontakt med oss direkt!