Publicerat

IT inköpare med ansvar för IKT-tjänster, Alecta

Ansvara för vår nya funktion inom IKT-tjänster och säkra effektiviteten och regelefterlevnad av IT inköp och uppföljning.

Här välkomnas du in i ny och viktig roll för Alecta där du kommer att få utveckla både arbetssätt och arbeta operativt. Uppdraget är ett led i att möta framtidens krav på riskhantering och effektivitet i en regelstyrd domän och du kommer att ha direkt ansvar för att övervaka och rapportera om riskexponeringen associerad med våra tredjeparsleverantörer.

Här möts du av en dynamisk, hjälpsam atmosfär som erbjuder både teknisk komplexitet och närhet till beslut.

Vi erbjuder dig